vreemdelingen

De wetten en richtlijnen over het verblijf of statuut van vreemdelingen in België zijn omvangrijk: verblijfsprocedures- en vergunningen, arbeidsvoorwaarden... Als je info wenst over om het even welk aspect van je statuut of verblijf, kan je hiervoor terecht bij de gemeente.

meenemen

meenemen

  • nationaal paspoort of identiteitsbewijs
  • 3 pasfoto's