lidgeld, uitleentermijn en tarieven

lidgeld

De bib is vrij toegankelijk voor iedereen. Wil je iets uitlenen, dan moet je lid zijn van onze bib.
Tot en met 17 jaar is lid zijn gratis. Vanaf 18 jaar kost lid zijn 8 euro per jaar.
Inschrijven? Toon je identiteitskaart aan de balie van de bib.

Ik ben een materiaal verloren. Hoe regel ik dit?

Betaal aan de balie de aankoopprijs van het verloren materiaal + 2 euro administratiekosten + eventuele boetes en aanmaningskosten.

Vind je het materiaal binnen de 6 maanden nog terug, dan betalen we je de aankoopprijs terug.

Ik heb een materiaal beschadigd. Hoe regel ik dit?

Betaal aan de balie het verschuldigde bedrag voor de beschadiging + 2 euro administratiekosten.