lidgeld, uitleentermijn en tarieven

lidgeld
De bib is gratis toegankelijk voor iedereen. Wil je iets uitlenen, dan moet je lid zijn van onze bib.
Tot en met 17 jaar is lid zijn gratis. Vanaf 18 jaar kost lid zijn 8 euro per jaar.
Inschrijven? Toon je identiteitskaart aan de balie van de bib.

uitleentermijn
Hoe lang mag ik mijn materialen bijhouden?

 • boek, strip, cd, luisterboek: 4 weken
 • sprinter: 3 weken
 • dvd: 2 weken

Hoeveel materialen mag ik maximum uitlenen?

 • Tot en met 14 jaar:  tot 14 materialen
 • Vanaf 15 jaar:  tot 20 materialen

tarieven
Betaal ik leengeld?

 • dvd - film, muziek en tv-serie: 1 euro
 • dvd - documentaire non-fictie:  0,50 euro
 • alle andere materialen:  gratis

Hoeveel boete betaal ik als ik een materiaal te laat terugbreng?

 • boek, sprinter, strip, luisterboek:  0,20 euro / stuk / week
 • cd:  0,50 euro / cd doosje / week
 • dvd film, muziek en tv-serie: 1 euro / week
 • dvd documentaire non-fictie:  0,50 euro / week
 • administratieve kosten: 0,50 euro / aanmaning

Boete vermijden? Bezorg ons je e-mailadres. Dan ontvang je een herinneringsmail 3 dagen voor het vervallen van de uitleendatum.

Ik ben een materiaal verloren. Hoe regel ik dit?

Betaal aan de balie de aankoopprijs van het verloren materiaal + 2 euro administratiekosten + eventuele boetes en aanmaningskosten.

Vind je het materiaal later nog terug, dan betalen we je de aankoopprijs terug.

Ik heb een materiaal beschadigd. Hoe regel ik dit?

Betaal aan de balie het verschuldigde bedrag voor de beschadiging + 2 euro administratiekosten.

Uitgelicht