cultuurraad

Wat

De cultuurraad brengt vrijwillige culturele verenigingen, professionele culturele organisaties en individuele deskundigen samen om adviezen te formuleren en voor te leggen aan het college van burgemeester en schepenen. Stel je kandidaat en vul het gepaste aanvraagformulier tot lidmaatschap in.

Elke aangesloten vereniging laat zijn belangen op de vergaderingen van de cultuurraad behartigen door een vertegenwoordiger. Om efficiënter te werken is de cultuurraad opgesplitst in vier kleinere deelraden.
Het bestuur van de cultuurraad komt maandelijks samen onder leiding van de voorzitter. Op deze vergadering zijn de voorzitters en afgevaardigden uit de deelraden aanwezig. De schepen van Cultuur woont de vergadering bij als waarnemer.

De algemene vergadering, waarop alle leden uitgenodigd worden, vergadert één tot twee keer per jaar.

    

voorzitter

voorzitter

Jan Van den Eynde
T 03 651 33 31
jan.van.den.eynde2@telenet.be

statuten

statuten

lees meer

huishoudelijk reglement

huishoudelijk reglement

naar het huishoudelijk reglement

adviezen