Wat is de Cultuurraad?

De cultuurraad brengt vrijwillige culturele verenigingen, professionele culturele organisaties en individuele deskundigen samen. Het geeft het college van burgemeester en schepenen advies over het lokaal cultuurbeleid. Zo stuurt en volgt de cultuurraad het lokale cultuurbeleid op de voet op. Na elke gemeenteraadsverkiezing wordt de cultuurraad opnieuw samengesteld.

Elke aangesloten vereniging laat zijn belangen op de vergaderingen van de cultuurraad behartigen door een vertegenwoordiger. Om efficiënter te werken is de cultuurraad opgesplitst in vier kleinere deelraden.
Het bestuur van de cultuurraad komt maandelijks samen onder leiding van de voorzitter. Op deze vergadering zijn de voorzitters en afgevaardigden uit de deelraden aanwezig. De schepen van Cultuur woont de vergadering bij als waarnemer. De algemene vergadering, waarop alle leden uitgenodigd worden, vergadert één tot twee keer per jaar.

voorzitter cultuurraad

Jacques Decru
T 03 663 21 93
jacques.decru@scarlet.be

statuten cultuurraad

huishoudelijk reglement cultuurraad

 

 

 

 

Uitgelicht

contactgegevens cultuurraad

vrijetijdscentrum
secretariaat cultuurraad
Ann Cleiren
T 03 650 03 43
cultuurraad@brasschaat.be

open

ma, di, wo, vr
09.00 - 12.00
namiddag op afspraak

do
enkel op afspraak