applaustoelage

online

Als je een buitengewoon en éénmalig artistiek project organiseert, kunnen we jou hiervoor financieel ondersteunen met een applaustoelage. Om in aanmerking te komen, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

  • de activiteit wordt georganiseerd door een Brasschaatse kunstenaar of kunstenaarsgroep;
  • het is eenmalig, met bovenlokale uitstraling en is artistiek relevant voor Brasschaat;
  • de subsidie bedraagt nooit meer dan de effectieve kosten.

Meer info over de voorwaarden en deadlines vind je terug in het reglement.

Aanvraag

Vul het formulier in en verstuur het minimaal twee maanden voor de geplande activiteit. Je aanvraag wordt beoordeeld door de cultuurraad en adviseert het college van burgemeester en schepenen. Het college kent de subsidie al dan niet toe.

Uitgelicht