subsidie wijk- en straatfeesten

Als je samen met je buren een wijk- of buurtfeest organiseert, wil de gemeente je hierbij financieel steunen. 
Om in aanmerking te komen, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

  • het initiatief gaat uit van minstens twee bewoners van de straat/wijk/buurt;
  • de activiteit vindt plaats in een Brasschaatse straat/wijk/buurt;
  • het project bevordert eenmaal per jaar de sociale contacten tussen alle bewoners van de betrokken straat/wijk/buurt;
  • de subsidie mag nooit meer bedragen dan de effectieve kosten.

Meer info over de voorwaarden en richtlijnen vind je terug in het reglement.

Aanvraag

Bezorg het ingevulde aanvraagformulier aan het cultuurcentrum.
Je aanvraag wordt beoordeeld en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college beslist of de subsidie al dan niet wordt toegekend.

Tips

Vul ook zeker het evenementenformulier in.

Uitgelicht