jeugdraad

secretariaat
p/a Verhoevenlei 11 - 2930 Brasschaat
T 03 650 03 10
jeugdraad@brasschaat.be

De gemeentelijke jeugdraad is een erkend adviesorgaan van de gemeente. Het gemeentebestuur is hierdoor verplicht advies aan de jeugdraad te vragen over alle zaken die de jeugd aanbelangen.
Ook kan de jeugdraad op eigen initiatief, ongevraagd advies uitbrengen. Het gemeentebestuur is verplicht hiermee rekening te houden en op het advies een antwoord te geven.

voorzitter 
Het voorzitterschap wordt voorlopig waargenomen door het dagelijks bestuur.
voorzitterjeugdraad@brasschaat.be

samenstelling
De jeugdraad van Brasschaat bestaat uit stemgerechtigde leden en waarnemers.
De stemgerechtigde leden zijn 2 afgevaardigden vanuit de jeugdverenigingen en onafhankelijke leden.
Waarnemers zijn deze leden die geen stemrecht hebben zoals
de schepen van jeugd, de jeugdconsulent, door het gemeentebestuur aangeduide gemeenteraadsleden (per fractie 1 lid) en de cultuurbeleidscoördinator.
De verdere werking van de jeugdraad is neergeschreven in een huishoudelijk reglement.