ondersteuning van jeugdorganisaties

Brasschaat heeft erg actieve jeugdverenigingen: scouts, chiro, speelpleinen, jeugdhuizen…

Ze kunnen allemaal rekenen op ondersteuning en begeleiding. Er zijn subsidies (infrastructuur, kadervorming, samenwerking...), je kan vanalles lenen, we verzorgen kampvervoer en richten vormingssessies in.

Aanvraag

Neem contact op met de jeugddienst.
Voor de meeste ondersteuning vind je een aanvraagformulier terug op het digitaal loket.

Je kan verschillende vormen van ondersteuning vragen zoals:

financieel
- subsidie bouw en verbouwing jeugdwerkinfrastructuur
- subsidie deelname kadervorming voor jongeren
- subsidie samenwerking jeugdorganisaties
- subsidie jeugdverenigingen
- subsidie integratie achtergestelde jeugd


logistiek
- uitleen materialen
- kampvervoer (neem contact op met de jeugddienst)
- vorming

 

 

 

Uitgelicht