kindergemeenteraad

Iedere Belg mag, vanaf achttien jaar, om de zes jaar mee beslissen wie er in de gemeenteraad terecht komt. Tussen twaalf en achttien jaar kan je ook al van je laten horen via de jeugdraad. Maar wie jonger is dan twaalf, wordt altijd en uitsluitend vertegenwoordigd door niet-leeftijdsgenoten. Daar hebben we in Brasschaat een mouw aangepast met de kindergemeenteraad.

De kindergemeenteraad bestaat uit leerlingen van alle Brasschaatse basisscholen (3e graad). Elke school organiseert ek jaar verkiezingen en vaardigt twee verkozenen af. Zij leggen in het begin van het schooljaar de eed af bij de burgemeester.
De adviezen en inspraak van de raad beperken zich niet tot louter jeugdbeleid. Tijdens de vergaderingen komen onder andere verkeersveiligheid, milieu, speelpleinen of kinderrechten aan bod. En, niet onbelangrijk, bekeken vanuit het standpunt van de kinderen zelf.

Lees alles over de huidige kindergemeenteraad.

Aanvraag

De scholen organiseren zelf hun verkiezingen en vaardigen twee verkozenen af. Deze wonen dan de vooropgestelde zittingen op. De zittingen worden steeds per schooljaar vastgelegd en gaan door op een donderdag van 16.45 tot 17.45 uur in de raadzaal (tenzij anders vermeld).

registratie afgevaardigden per school.

Uitgelicht

secretariaat kindergemeenteraad

secretariaat 
jeugddienst, Ellen Van de Velde 
p/a vrijetijdscentrum | Bredabaan 407
T 03 650 03 10
kindergemeenteraad@brasschaat.be

 

verslagen kindergemeenteraad

verslagen opgemaakt door de kindersecretaris
Esther Van den Berg