andere sportinfrastructuur

Via de sportdatabank Vlaanderen kan u de locatie van sportclubs en sportinfrastructuur opzoeken.

Louis De Winterstadion

atletiekpiste, voetbalveld
Hemeldreef, Gemeentepark

cafetaria Louis De Winterstadion
AC Break | Jan Van Roey 
info@acbreak.be

Hemelhof
petanquezaal
Hemeldreef, Gemeentepark
T 03 651 50 59
www.pchemelhof.be 

verblijfcentrum Bielebale vzw  
Elshoutbaan 15                                                    
T 0478 438 619
http://casa-ametza.be