sportaccommodaties

De overheid heeft in samenspraak met Sport Vlaanderen en de Vlaamse Sportfederatie beslist om in het kader van de maatregelen die zijn aangekondigd, alle georganiseerde sportactiviteiten te schorsen tot 19 april, ongeacht hun niveau, omvang en of ze openbaar of privé zijn. Dit geldt zowel voor indoor als outdoor activiteiten.

Ook het verhuren van (private) sportaccommodatie valt daar onder.

Alle relevante informatie voor de sportsector wordt gebundeld op de webpagina van de vlaamse sportfederatie.

We rekenen erop dat alle clubs deze richtlijnen solidair en consequent zullen opvolgen.