sportraad

Wat

De sportraad adviseert het gemeentebestuur over het sportbeleid in al zijn facetten. Deze raad bestaat uit afgevaardigden van aangesloten sportclubs en belangenverenigingen die zich inzetten voor sport.

De sportraad bevordert de kwaliteit en kwantiteit van de sportbeoefening. Ze houdt controle op het subsidiereglement en organiseert vormingsactiviteiten.
Ze overleggen regelmatig met andere actoren binnen de sport (andere sportraden in de regio, vrijwilligers...) , dit om de sportbelangen te verdedigen.
   

lid worden

lid worden

Wil je lid worden van de sportraad of heb je bepaalde vragen neem dan contact op met de sportdienst.