subsidie jeugdwerking sportverenigingen

De gemeente verleent toelagen aan sportverenigingen ter bevordering van kwaliteitsvolle jeugdwerking.