subsidie sportverenigingen

De gemeente verleent rechstreekse toelagen aan sportverenigingen.