toelage bijzondere manifestaties

De gemeente verleent toelagen voor de organisatie van bijzondere sportmanifestaties.