toelage niet-gemeentelijke sportzalen

De gemeente verleent toelagen voor het gebruik van niet-gemeentelijke sportzalen.