het Klein Schietveld

de grootsheid van het Klein Schietveld

Het militaire domein in wijk Maria-ter-Heide is 10 jaar ouder dan de gemeente Brasschaat zelf. Leger en gemeente hebben daardoor historisch een hechte band. Door de goede verstandhouding mag je mee genieten van een stukje adembenemend mooi militair domein: Het Klein Schietveld. 

Natte heide en vennen, droge heide, landduinen en schrale graslanden lopen hier naadloos in elkaar over.

Het Klein Schietveld is naar Vlaamse normen allesbehalve klein. Het is een aaneengesloten stuk natuur van bijna 900 hectare. Het dankt zijn naam aan de vergelijking met het naastgelegen grotere domein Groot Schietveld. In tegenstelling tot zijn grote broer, is het Klein Schietveld deels toegankelijk voor het grote publiek. Je kan er prachtig wandelen, (spoor)fietsen en paardrijden. Het Klein Schietveld is militair domein én Europese topnatuur.

De militaire aanwezigheid heeft ervoor gezorgd dat het 19de-eeuwse heidelandschap op het Klein Schietveld afgeschermd en dus mooi bewaard bleef. Natte heide en vennen, droge heide, landduinen en schrale graslanden lopen hier naadloos in elkaar over. Het heidelandschap is het leefgebied voor beschermde amfibieën zoals de heikikker, kamsalamander en rugstreeppad. Ook vogels zoals de boomleeuwerik en nachtzwaluw houden ervan. Dankzij de unieke vegetatie kan je hier uiterst zeldzame vlinders spotten zoals het Gentiaanblauwtje.

In het fort van Brasschaat overwinteren jaarlijks rond de duizend vleermuizen van verschillende soorten. Het vliegveld, onderdeel van het Klein Schietveld, lijkt niet meer dan een grote grasvlakte. Maar ook hier komen veel zeldzame plant- en diersoorten voor. Door aangepast beheer wordt de opmars van dominante kruiden en grassen teruggedrongen en krijgen veel zeldzamere soorten zoals het heidekartelblad en gevlekte orchis meer kans om te groeien. En die zeldzame plantjes trekken dan weer heel wat bijzondere insecten en vlindersoorten aan zoals de aardbeivlinder.

De startbanen van het vliegveld worden in het weekend gebruikt door de Brasschaatse vliegclub. Het aan- en afvliegen van de vele sport- en zweefvliegtuigen is een aangenaam kijkstuk voor bezoekers. Via bewegwijzerde wandelingen ontdek je de mooiste plekjes in het Klein Schietveld. Langs de antitankgracht vind je heel wat wandelknoopkunten terug. Stel je eigen wandeling samen.


Download de wandelkaart van ANB.