vuurwerk afsteken

De aanvraag moet ons steeds ten laatste 2 weken voor het afsteken van het vuurwerk bereiken.
Zoniet zal geen toelating gegeven worden.