waterlopen

Wat

officiële waterlopen

Waterlopen zijn officiële waterwegen. Een waterloop wordt beheerd afhankelijk van de categorie door Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) of de  provincie.
De beheerder is verantwoordelijk voor onderhoud en herstel van een waterloop.

Alle Brasschaatse waterlopen worden sinds september 2014 door de provincie beheerd. 

De wet op onbevaarbare waterlopen is nog steeds van toepassing. Op beide oevers van deze waterlopen geldt een erfdienstbaarheidszone van vijf meter. Ook al ben je eigenaar van de grond in deze zone, je bent beperkt in wat je ermee doet. De regelgeving over de waterlopen kan je hier bekijken.

grachten van algemeen belang

Sommige grachten in Brasschaat zijn voor de gemeente zo belangrijk voor waterafvoer dat ze een nieuw statuut kregen: gracht van algemeen belang. Het beheer van deze grachten is sinds medio 2015 in handen van de gemeente. Op beide oevers van deze grachten geldt een erfdienstbaarheidszone van drie meter.

privégrachten

De grachten op privéterrein moeten onderhouden worden door de (aangrenzende) eigenaars.