werken Borrekenslei

Door werkzaamheden zal tussen 23 en 27 november één rijstrook van de De Borrkenslei (thv nr. 51) gedurende twee dagen afgesloten worden. Beurtelings verkeer wordt ingesteld en kan enige hinder met zich meebrengen.