werken Elshoutbaan verlopen vlotter dan verwacht

Buiten verwachting heeft de aannemer fase 3 van de werken in de Elshoutbaan al afgerond in het weekend van 26 oktober. Fase 4 is daarom al op 28 oktober van start gegaan.

Fase 4 is dus al aan de gang en eindigt daarom ook vroeger dan gepland: op vrijdag 8 november tenminste als de weersomstandigheden gunstig blijven. De aannemer legt nu het nieuwe fietspad in beton aan.

De start van fase 5 is nu bijgesteld naar zaterdag 9 november. Dan leggen we de opritten aan het fietspad aan. De rijweg is vrij op dat moment.
 

omleidingen en lijnbus 780

Tijdens fase 4 geldt er enkelrichtingsverkeer in de Elshoutbaan van Schoten naar Brasschaat. Er is een omleiding voorzien voor de andere richting. 

Tijdens fase 4 volgen de bussen van De Lijn richting Schoten dezelfde omleiding als het andere gemotoriseerd verkeer. Daarom worden de volgende haltes richting Schoten niet bediend: Schoten Dennenweg, Brasschaat Sportcentrum, Brasschaat Elshoutbaan en Brasschaat Kerk.
 

fietsers

Gedurende de werken en tijdens alle fases volgen fietsers een omleiding via de Elshoutwijk (Molenbaan, Dennenweg, Fortbaan). Op de Brechtsebaan voorzien we ter hoogte van de Fortbaan een oversteekplaats met verkeerslichten.
 

Sluipverkeer

Om sluipverkeer tegen te gaan worden gedurende de werken bepaalde straten afgesloten. Zo worden alle zijstraten van de Elshoutbaan, die in de werfzone liggen, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Concreet gaat het om de Dennenweg, Fortbaan en Minervalaan. Ook de Elzendreef richting Brasschaat wordt tijdelijk afgezet.