werken op openbaar domein

Wat

Werken op openbaar domein omvat zowel werken door nutsmaatschappijen als werken aan de rijbaan, fietspaden en voetpaden.
  

werken aan de rijbaan, fietspaden en voetpaden

werken aan de rijbaan, fietspaden en voetpaden

Voor grote werken aan de rijbaan, fietspaden en voetpaden wordt door de gemeente een aannemer aangesteld. Kleine herstellingen worden door onze technische dienst uitgevoerd.
Wanneer grote werken geplant zijn aan het openbaar domein worden de nutsmaatschappijen steeds ingelicht. Er wordt gevraagd om voorafgaand aan de werken de nodige vernieuwingen en herstellingen aan hun nutsleidingen uit te voeren.

Voor gewestwegen (Bredabaan, Elshoutbaan, Essensteenweg, Kapelsesteenweg, gedeelte Miksebaan, Sint-Jobsesteenweg) staat het Vlaamse Gewest in voor uitvoeren van werken.

De omleidingen hebben natuurlijk ook een invloed op het openbaar vervoer, daarom verwijzen we je graag door naar de website van De Lijn waar je meer info kan vinden over aangepaste haltes en routes. Hiervoor

Met vragen over wegenwerken, de toegankelijkheid tijdens de werken, timing, nutsleidingen, omleidingen… kan je terecht bij de gemeente.

werken door nutsmaatschappijen

werken door nutsmaatschappijen

Bijna dagelijks werken nutsmaatschappijen (Eandis, Pidpa, Imea, Telenet, Proximus, …) aan  het onderhouden en het leggen van hun leidingen zoals elektriciteit, gas, water en telefonie-en televisiebekabeling.

Deze werken vallen volledig onder de bevoegdheid van deze nutsmaatschappijen en worden niet in opdracht van de gemeente uitgevoerd. De gemeente levert enkel de vergunning af waardoor de nutsmaatschappij de toelating krijgt om er te werken. De vergunning wordt afgeleverd onder strenge voorwaarden zoals het aanbrengen van de nodige signalisatie, verwittigen van omwonenden met een bewonersbrief, …

De vergunning die wordt afgeleverd bevat steeds een bepaalde periode waarin de werken mogen uitgevoerd worden maar zelden wordt er een exacte startdatum vastgelegd. De nutsmaatschappijen zelf leggen de startdatum vast. Soms is dat zéér kort op voorhand want afhankelijk van weersomstandigheden, beschikbaarheid personeel, interne planningen, … De gemeente weet dus ook niet op voorhand wanneer de werken precies uitgevoerd zullen worden.

Daarom is het voor de gemeente zeer moeilijk om dit efficiënt te communiceren naar omwonenden. De bewonersbrief die de nutsmaatschappijen zelf moeten versturen bevat dan ook steeds concretere info over welke werken worden uitgevoerd, binnen welke periode en of er hinder is. In deze brief moet ook een contactpersoon staan waar je terecht kan bij problemen.
Werken door nutsmaatschappijen die grote verkeershinder met zich meebrengen, worden wel via de gebruikelijke gemeentelijke communicatiekanalen gecommuniceerd (website, lichtkranten, …).

Nutsmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor het in goede staat achterlaten van het openbaar domein na de werken. Dit wordt ook steeds door onze technische diensten opgevolgd.
Als je toch ergens vaststelt dat het openbaar domein niet correct werd achtergelaten of je ergens hinder ondervindt tijdens de werken, kan je dit melden via de meldingskaart. Vermeld steeds duidelijk de locatie en je eigen contactgegevens.