wettigen handtekening

Wat

Sommige instanties vragen een wettiging van je handtekening op volmachten, toelatingen en verklaringen.
Dat kan je laten doen bij de gemeente waar je woont.
   

meenemen

meenemen

De identiteitskaart van de ondertekenaar.

AANVRAAG

AANVRAAG

Kom naar het onthaal, een afspraak maken hoeft niet.