Willemsfonds

Schagendreef 8 | 2930 Brasschaat  | T 03 651 74 89

Willemsfonds Brasschaat is een lokale afdeling van de oudste Nederlandstalige culturele vereniging in Vlaanderen. Wat doen wij? Het Willemsfonds werd opgericht in 1851 met als doel het Nederlands te verdedigen en het werk van Jan Frans Willems verder te zetten. Het Willemsfonds gaf betaalbare Nederlandstalige boeken uit, richtte de volksbibliotheken op, organiseerde taalprijskampen, lezingen en andere "volksverheffende activiteiten".

Het Willemsfonds bood aan de Vlamingen kansen en middelen om zich in hun eigen taal te ontplooien en gezamenlijk cultuur te beleven. Ook vandaag nog zet het Willemsfonds aan tot levenslang leren, schept het mogelijkheden om actief te participeren aan cultuur en stimuleert het de dialoog in het interculturele Vlaanderen. In de 21ste eeuw wil het Willemsfonds respect blijven afdwingen voor de Nederlandse taal en bijdragen tot de verdere uitbouw van een gezonde, democratische samenleving. Door onze liefde voor de Nederlandse taal, het vrije denken en onze liberale houding te tonen zin we een Willemsfonds met een heldere stem in onze samenleving. We dragen een boodschap uit van verdraagzaamheid enfundamentele rechten. Elk mens heeft daarbij de verantwoordelijkheidom haar of zijn leven vorm te geven zonder de vrijheid van de medemens te beperken. Zo leven we samen in plaats van naast elkaar. Zo maken we samen sterke verhalen.