woningkwaliteit

Wat

Vertoont je pand gebreken zoals schimmel, vocht, scheuren of verwarmingsproblemen? Wil je zeker zijn dat jouw woning veilig is?
Meld het ons en een technisch onderzoeker komt ter plaatse kijken en geeft tips en advies. Eventueel wordt een procedure opgestart.
  

te ondernemen stappen

te ondernemen stappen

  • De eerste stap is zowieso jij die contact opneemt met de eigenaar om de gebreken te bespreken.
  • Indien nodig lijst je alles op  en stuur je een aangetekende brief naar de eigenaar.  
  • Als de eigenaar niet of niet voldoende reageert, kan een wooncontrole door de gemeente gebeuren. Als de gebreken een gevaar vormen voor de bewoners, stuurt de huisvestingsambtenaar het dossier naar Wonen Vlaanderen.
  • Zij sturen dan een onafhankelijk, technisch onderzoeker.
  • De onderzoeker van Wonen Vlaanderen geeft dan advies aan de burgemeester. Dit advies is een ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid van de woning.
  • Vervolgens neemt de gemeente contact op met de eigenaar om dit samen te bespreken.
  • Wanneer de woning onvoldoende of niet aangepast wordt, dan zal de burgemeester het advies uitvoeren. De woning wordt dan ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. In deze fase van de procedure komt de woning dus pas op de inventaris. Na 12 maanden betaalt de eigenaar een heffing.
  • Om de woning terug bewoonbaar te laten verklaren,  heeft de eigenaar een conformiteitsattest nodig. Dit conformiteitsattest wordt gegeven als de (meeste) gebreken opgelost zijn.