zomerspeelstraat

Wat

Tijdens de zomervakantie worden in onze gemeente speelstraten georganiseerd. Je kan ook van jouw straat een speelstraat maken. Speelstraten worden financieel en logistiek ondersteund. Om in aanmerking te komen, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

  • De aanvraag moet gebeuren voor 1 april. Aanvragen na deze datum worden om organisatorische reden niet meer toegestaan.
  • De straat moet in een woonzone liggen met een snelheidsbeperking van maximaal 50 km/uur, er mag geen openbaar vervoer rijden of omleidingen zijn als gevolg van wegenwerken.
  • Het merendeel van de bewoners moet ermee akkoord gaan.
  • Als verantwoordelijke vrijwilligers staan de meters en peters van de speelstraat in voor de communicatie met de buurt. Ze zijn aanspreekbaar voor vragen en bemerkingen en ze houden toezicht op het goede verloop van de speelstraat. Zij zijn echter niet verantwoordelijk voor de kinderen die op straat spelen. Ouders blijven voor hun eigen kinderen verantwoordelijk.

      

meters en peters

meters en peters

Elke speelstraat duidt onder zijn meters en peters een contactpersoon aan die in staat voor de communicatie met het gemeentebestuur en de buren. Hij/zij geeft alles door aan de andere meters en peters.

Hoe verloopt de communicatie?

Hoe verloopt de communicatie?

Met de online ingevulde aanvraaggegevens stellen wij, om het draagvlak bij je buren te kennen, een bevragingsbrief op. Deze brieven worden door jou verdeeld onder je buren. Gevraagd wordt deze brieven te bezorgen aan de dienst evenementen tegen de vooraf afgesproken datum.

Nadien wordt er een buurtcontract opgesteld dat wij je toesturen ter ondertekening. Het bestaat uit een aantal afspraken rond de uitwerking van de speelstraat. Ook dit door meters en peters ondertekende buurtcontract moet je binnen de 14 dagen na ontvangst aan de dienst evenementen bezorgen. 

De financiële ondersteuning van maximum 70 euro wordt automatisch toegekend als aan alle voorwaarden voldaan wordt.