zonneboiler

Wat

Een zonneboiler is een installatie die zonne-energie gebruikt om water op te warmen. Dit opgewarmd water kan dan gebruikt worden voor huishoudelijk gebruik zoals: douchen, bad, vloerverwarming, koken etc. Een installatie bestaat minimaal uit een vlakke of met vacuümbuizen opgebouwde plaat voor zonnelichtcaptatie, een veiligheidsvat en een boiler die wanneer de zon minder sterk schijnt het water toch op een voldoende hoge temperatuur kan houden.

De gemeente voorziet een subsidie voor het plaatsen en aansluiten van een zonneboiler. Onderaan vind je meer informatie met betrekking tot de voorwaarden voor deze subsidie.

 

energieK loket

Voor vragen en informatie kan je terecht bij het energieK loket. Onze adviseurs informeren je over energiebesparende maatregelen, vergelijken offertes en staan je bij tijdens de werken.

voorwaarden

voorwaarden

De aanvrager verbindt zich ertoe om de installatie goed te onderhouden. De installatie moet tenminste 10 jaar na de toekenning van de subsidie in goede staat van werking blijven op hetzelfde adres en kan onder geen beding (ongeacht eigendomsoverdracht of verhuring) binnen deze termijn verwijderd worden.

De verleende subsidie bedraagt maximaal € 500 voor een zonneboiler voor de verwarming van sanitair warm water en/of voor woningverwarming en kan slechts eenmaal per woonadres worden toegekend.

De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot het (laten) uitvoeren van de milieumaatregel(en) waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Als gerechtigd worden beschouwd:

  • de eigenaar van het gebouw
  • de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar schriftelijke toestemming geeft.

Volgende systemen worden NIET betoelaagd:

  • zelf ontworpen en gebouwde zonneboilersystemen
  • zonneboilers geïnstalleerd bij nieuwbouwprojecten
  • zonneboilers die niet over de noodzakelijke veiligheids- en keurmerken beschikken.
bekijk de volledige voorwaarden