zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Wat

Als je moeilijkheden ondervindt in het dagelijkse leven (bij stappen, boodschappen doen, koken, wassen en aankleden, huishouden doen, ...) kan je recht hebben op dit zorgbudget. Jouw zorgkas onderzoekt jouw aanvraag en brengt je op de hoogte van haar beslissing.

Je kan het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood zelf online aanvragen, maar je kan hiervoor ook terecht bij de sociale dienst van jouw ziekenfonds of het OCMW.

Voorwaarden:

 •  je bent minstens 65 jaar;
 • je hebt de laatste 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen gewoond of je bent dan sociaal verzekerd geweest in de EU of EER of Zwitserland;
 • je bent aangesloten bij een zorgkas in het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming (en hebt alle zorgpremies betaald);
 • jij en je huishouden hebben eerder beperkte financiën.
    

meenemen

meenemen

 • identiteitskaart
 • (indien mogelijk) pincode van je identiteitskaart
 • klevertje van het ziekenfonds
 • naam van je arts
 • je bankrekeningnummer