zorgwonen

Wat

Dat grootouders, ouders en kinderen onder één dak wonen, was vroeger heel gebruikelijk. In de loop van vorige eeuw geraakte dat principe wat in onbruik. Tegenwoordig willen we wel een grootouder of gehandicapte broer in huis nemen, maar zonder de eigen privacy op te geven. Om dat mogelijk te maken, werd zorgwonen in het leven geroepen.

Een zorgwoning bestaat uit een hoofdwoning waarbinnen één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd wordt. De wooneenheid dient om twee ouderen of twee hulpbehoevende personen te huisvesten.
   

AANVRAAG

AANVRAAG

Bij je aanvraag voeg je volgende zaken:

  • het meldingsformulier voor zorgwonen
  • plattegrond van de woning met opdeling hoofdeenheid, zorgeenheid en gezamenlijke ruimtes
  • foto’s
  • kopij identiteitskaart of nodige bewijzen van zorgbehoevend

Al de documenten en plannen te bezorgen in tweevoud aan de dienst ruimtelijke ordening.