Gemeente Brasschaat
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

locatie
Van Hemelrijcklei 90 | T 03 650 25 00.


openingsuren

  maandag    dinsdag    woensdag    donderdag    vrijdag
voormiddag

9 tot
12 uur

9 tot
12 uur

9 tot
12 uur 

9 tot
12 uur

 9 tot
12 uur

namiddag

op afspraak

op afspraak

op afspraak

op afspraakHet OCMW heet voluit ‘openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn’. We zorgen voor het welzijn van iedere burger.

Het OCMW is er voor alle mensen ongeacht rang of stand, leeftijd of geslacht, arm of rijk, Belg of allochtoon … We helpen iedereen.
Toch hebben we bijzondere aandacht voor sommigen die zelf niet goed kunnen opkomen voor hun rechten door ziekte, ouderdom, lage scholingsgraad, kansarmoede ..
We helpen alle inwoners met een probleem. Soms werken we samen met andere organisaties die dezelfde doelstellingen hebben als het OCMW om deze opdracht tot een goed einde te brengen.

Het OCMW heeft een sociale opdracht. Via onze diensten geven we concrete hulp en begeleiding en garanderen zo een menswaardig bestaan en de sociale grondrechten voor elke inwoner We reiken middelen aan zodat de basisbehoeften bij mensen vervuld worden. Daar heeft iedereen recht op: betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting, goede gezondheidszorgen, voldoende middelen, een zinvolle activiteit, cultuur, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening.
Pas wanneer iemand beschikt over deze grondrechten, maakt hij of zij volwaardig deel uit van onze samenleving.
Maar OCMW-hulp is geen liefdadigheid. Onze cliënten moeten zelf ook inspanningen doen. We proberen de mensen zoveel mogelijk zelfstandig te maken of zo lang mogelijk zelfstandig te houden.

Het welzijn van elke inwoner is voor ons belangrijk, maar sommige mensen hebben een grotere nood aan hulp en ondersteuning. We denken dan bijvoorbeeld aan thuislozen, kansarmen, ouderen. Anderen lopen een groot risico om aan de rand van onze maatschappij terecht te komen: laaggeschoolden, alleenstaanden met kinderen, …
We werken met en voor mensen. Hun moeilijkheden en noden zijn ons uitgangspunt. Samen bekijken we wat er nodig is. Dikwijls is geld de eerste vraag wanneer iemand bij ons terechtkomt. Maar financiële moeilijkheden zijn haast altijd een gevolg van een ander probleem. We gaan op zoek naar de ware oorzaak.
We helpen mensen die met hun problemen naar ons komen, maar werken waar het kan preventief, vóór de problemen zich stellen. Daarom volgen we ook de maatschappelijke evoluties op de voet. We stemmen onze diensten af op de noden van onze cliënten. Eenzaamheid, schuldproblematiek, gezondheidsproblemen, vluchtelingenproblematiek, vergrijzing …

gratis nummer sociale dienst 0800 90 320
danscursussen senioren
computercursussen voor senioren
luchtfoto ocmw
Bejaardenwoningen
sociaal woon- en zorghuis Vesalius
actieve senioren
ocmw gebouw
wekelijkse biljartnamiddagen