privacyverklaring

volgens GDPR of AVG

Je las ongetwijfeld al wel iets over de nieuwe Europese wet rond de bescherming van je persoonsgegevens. Deze nieuwe privacyregels gaan in op 25 mei 2018.

Het gemeentebestuur neemt de bescherming en het beheer van je persoonsgegevens zeer ernstig en volgt vanzelfsprekend de nieuwe Europese wetgeving.

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen enkel persoonlijke gegevens die je zelf aan ons meedeelt. Of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst als jij hier expliciete toestemming voor hebt gegeven.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Wij verzamelen enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vlot uitvoeren van onze diensten.

Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?

Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?

  • Als je hier de toestemming voor geeft. 
  • Als de verwerking nodig is om een door jou gevraagde dienst/product te leveren (bijv. adreswijziging, aanvraag reispas, …).
  • Als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bijv. je rijksregisternummer om een reispas af te leveren).

Hoe behandelen wij jouw persoonlijke gegevens?

Hoe behandelen wij jouw persoonlijke gegevens?

  • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld en nooit openbaar gemaakt.
  • Gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door jou gevraagde dienst.
  • We geven jouw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?

We houden jouw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door jou gevraagde dienst/product correct af te handelen of zolang het nodig is om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen.

Verwerken wij jouw persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Verwerken wij jouw persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Ja, we verwerken jouw gegevens op een veilige manier. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om je gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

Zijn je contactgegevens onjuist dan kan je contact opnemen met onze informatieveiligheidsconsulent, privacy@brasschaat.be. Je hebt het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met privacy@brasschaat.be. Je kan persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van het gemeentebestuur opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. In dit geval moet je je identificeren. 

Na onderzoek van je vraag laten we weten of we hier gevolg aan kunnen geven.  We behandelen je vraag binnen de maand. Als je van mening bent dat jouw gegevens foutief behandeld worden, kan je klacht neerleggen bij Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

meer info

meer info

informatieveiligheidsconsulent | privacy@brasschaat.be