openbare procedure

Openbare aanbestedingen en algemene offerteaanvragen voor werkopdrachten worden onder meer gepubliceerd in Het Bulletin der aanbestedingen en De Bouwkroniek.

Aanbrengen van wegmarkeringen in Brasschaat 2022

Aanbrengen van wegmarkeringen in Brasschaat 2022

De gemeente Brasschaat heeft een openbare procedure uitgeschreven voor “Aanbrengen van wegmarkeringen in Brasschaat 2022”. Het bestek is digitaal gratis beschikbaar op https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2430/AA/2022

De offertes dienen ten laatste op dinsdag 7 juni 2022 te 11 uur ingediend te worden. De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be

Meer info: Els De Ridder 03/650.02.64