openbare procedure

Openbare aanbestedingen en algemene offerteaanvragen voor werkopdrachten worden onder meer gepubliceerd in Het Bulletin der aanbestedingen en De Bouwkroniek.

    

concessie alleenverkoop ijs en roomijs

Het gemeentebestuur van Brasschaat gaat over tot het openbaar verpachten van een concessie voor de alleenverkoop van ijs en roomijs in het gemeentepark.

Dit uitgezonderd afzonderlijke verhuurde gebouwen en terreinen en voor de periode van "afhankelijk van de COVID-19 maatregelen" tot 30 april 2029.

Nadere inlichtingen, lastvoorwaarden en indieningsformulier zijn te verkrijgen bij:

  • de dienst administratie patrimoniumbeheer in het gemeentehuis van Brasschaat | Verhoevenlei 11
  • via e-mail patrimonium@brasschaat.be

De schriftelijke biedingen dienen onder gesloten omslag bij het gemeentebestuur toe te komen uiterlijk op maandag 2 juni te 11 uur.