openbare procedure

Openbare aanbestedingen en algemene offerteaanvragen voor werkopdrachten worden onder meer gepubliceerd in Het Bulletin der aanbestedingen en De Bouwkroniek.

    

Kenislei fase 1 - bovenbouw

Kenislei fase 1 - bovenbouw

De gemeente Brasschaat heeft een openbare procedure uitgeschreven voor “Kenislei fase 1 - bovenbouw”. Het bestek is digitaal gratis beschikbaar op https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2168/AA/2020

De offertes dienen ten laatste op dinsdag 20 oktober 2020 te 11 uur ingediend te worden. De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be

Meer info: Els De Ridder 03/650.02.64