openbare procedure

Openbare aanbestedingen en algemene offerteaanvragen voor werkopdrachten worden onder meer gepubliceerd in Het Bulletin der aanbestedingen en De Bouwkroniek.

    

Het Leeg zone 6 en 7 - Gasthuisbeemd en Cocxbunder

Het Leeg zone 6 en 7 - Gasthuisbeemd en Cocxbunder

De gemeente Brasschaat heeft een openbare procedure uitgeschreven voor “Het Leeg zone 6 en 7 - Gasthuisbeemd en Cocxbunder”. Het bestek is digitaal gratis beschikbaar op https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1492/AA/2018

De offertes dienen ten laatste op dinsdag 8 juni 2021 te 11 uur ingediend te worden. De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be

Meer info: Els De Ridder 03/650.02.64