openbare procedure

Openbare aanbestedingen en algemene offerteaanvragen voor werkopdrachten worden onder meer gepubliceerd in Het Bulletin der aanbestedingen en De Bouwkroniek.

    

kleine herstellingen verharding openbaar domein 2020

De offertes dienen ten laatste op vrijdag 13 maart 2020 te 11 uur ingediend te worden. 
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via e-Tendering internetsite.

meer info
Els De Ridder | T 03 650 02 64

kasseiherstellingen 2020

De gemeente Brasschaat heeft een openbare procedure uitgeschreven voor "kleine herstellingen verharding openbaar domein 2020"
Het bestek is digitaal gratis beschikbaar.

De offertes dienen ten laatste op vrijdag 27 maart 2020 te 11 uur ingediend te worden.
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via e-Tendering.