openbare procedure

Openbare aanbestedingen en algemene offerteaanvragen voor werkopdrachten worden onder meer gepubliceerd in Het Bulletin der aanbestedingen en De Bouwkroniek.

    

bevraging infrastructuur Gemeentepark - Ruiterhal en Louis de Winterstadion

Het gemeentebestuur van Brasschaat wenst voor een aantal functies, die thans plaatsvinden op verscheidene sites in het gemeentepark Brasschaat Centrum, aan de hand van een informele procedure, de mogelijkheden te onderzoeken met betrekking tot de optimalisatie van de bestaande infrastructuur.