lopende openbare onderzoeken

ruimtelijke uitvoeringsplannen

Geen lopende onderzoeken.

 

milieudossiers

 • Beheerplannen stroomgebied Schelde en Maas 2022-2027.
 • Openbaar onderzoek van 30 november 2020 tot 29 december 2020 rond het vernieuwen van de vergunning voor grondwaterwinning en waterproductie aan de Miksebaan 291-295 door Pidpa. Te raadplegen op omgevingsloket of na afspraak op de dienst ruimte en wonen. De informatievergadering van 3 december 2020 kan je via YouTube herbekijken.

 

omgevingsdossiers

Te raadplegen op omgevingsloket of na afspraak op de dienst ruimte en wonen.

 1. Het bouwen van 2 vrijstaande eengezinswoningen aan Mahoniadreef 16-18 door Franciscus van Bouwel, lopend van 21 december 2020 tot 19 januari 2021.
 2. Het slopen van een garage, het bouwen van een tuinhuis en carport, het aanleggen van een terras en het vellen van bomen aan de Van Gamerenlei 27 door Pieter Lesseliers, lopend van 21 december 2020 tot 19 januari 2021.
 3. Het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning, het aanleggen van een openlucht zwembad en het vellen van bomen aan de Wandeleerlei 1A door Filip Palmans, lopend van 21 december 2020 tot 19 januari 2021.
 4. Het uitbreiden van een eengezinswoning aan de Max Hermanlei 169 door Aline Verbeeck, lopend van 28 december 2020 tot 26 januari 2021.
 5. Het slopen van een eengezinswoning met bijgebouwen, het bouwen van een meergezinswoning met garages in de tuin aan de Lage Kaart 128 door David Gyssens, lopend van 28 december 2020 tot 26 januari 2021.
 6. Het plaatsen van publiciteit aan de Bredabaan 133A, 133B en Oude Baan 165 door Linda Decock, lopend van 28 december 2020 tot 26 januari 2021.
 7. Het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning aan de Alfredlei 19 door Ernest Garcia, lopend van 4 januari 2021 tot 2 februari 2021.
 8. Het verbouwen van een halfopen eengezinswoning aan de Prolistraat 54 door Dominique Van den Brande, lopend van 11 januari 2021 tot 9 februari 2021.
 9. Het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning aan de Frilinglei 65 door Steven Tolleneer, lopend van 11 januari 2021 tot 9 februari 2021.
 10. Het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning en het aanleggen van een zwembad aan de Bloemenlei 36 door Steven Rijmenants, lopend van 18 januari 2021 tot 16 februari 2021.
 11. Het regulariseren van een garage met gekoppelde berging en een tuinberging aan de Bredabaan 86 door Christophe Brusseleers, lopend van 18 januari 2021 tot 16 februari 2021.
 12. Het bouwen van een aaneengesloten eengezinswoning met een inpandige garage aan de Hanendreef 45A door Kevin De Meyer, lopend van 18 januari 2021 tot 16 februari 2021.
 13. Het verkavelen van gronden, het aanleggen van nieuwe wegen en het uitvoeren van de bijhorende stedenbouwkundige handelingen aan de Lage Kaart 266, 270, Leeuwenstraat 36-60 en Schoolstraat 2-4 door Van Roey, lopend van 18 januari 2021 tot 16 februari 2021.
 14. Het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met ruimtes voor complementaire functies aan de Miksebaan 125 door Ben Van Campfort, lopend van 25 januari 2021 tot 23 februari 2021.
 15. Het bouwen van een halfopen eengezinswoning met garage in de rechter zijstrook aan de Dullingen 61 door Anne Stuer, lopend van 25 januari 2021 tot 23 februari 2021.
 16. Het verbouwen en vergroten van een halfopen eengezinswoning aan de Burletheid 52 door Elfried Antonissen, lopend van 25 januarui 2021 tot 23 februari 2021.
 17. Het wijzigen van de functie van de bestaande bijgebouwen aan de oude boerderij aan de Sint Jobsesteenweg 664 door Jan Joris, lopend van 22 januari 2021 tot 20 februari 2021.
 18. Het slopen van de bestaande woning met bijgebouwen, het bouwen van 33 woongelegenheden, een ondergrondse parkeergarage, 2 carports, een vijver en het aanleggen van een private toegangsweg met voet- en fietspaden aan de Pauwelslei 66 door Nick Onghenea, lopend van 25 januari 2021 tot 23 februari 2021.
 19. Het slopen van de bestaande woning, het bouwen van een nieuwe woning met een ondergrondse verdieping en een poolhouse, een waterpartij en het rooien van bomen aan de Wandeleerlei 1 en 1C door Esmee Joosten, lopend van 25 januari 2021 tot 23 februari 2021.

 

analoge bouwdossiers

In te kijken na afspraak op de dienst ruimte en wonen.