lopende openbare onderzoeken

Kennisgeving betreffende een project dat wordt voorgesteld overeenkomstig de richtlijnen 2011/92/EU, 92/43/EEG en 2009/147/EG - Uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2.

milieudossiers

klassering Mortelbeek

omgevingsdossiers

Te raadplegen op omgevingsloket of na afspraak op de dienst ruimte en wonen.

 1. Het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met een bijgebouw, het aanleggen van 2 siervijvers en het rooien van bomen te Voshollei 25, aangevraagd door Kerssens Eduard, lopend van 9 augustus 2021 tot 7 september 2021.
 2. Stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 4.3.b)1°ii), 6.4.1°, 15.1.2°, 16.3.2°a), 17.1.2.2.2°, 17.3.6.1°b), 17.3.7.1°b), 17.4., 29.5.2.1°b), 29.5.4.1°b), 29.5.7.2°a)2), 42.3. en 43.1.1°c) te Licht Vliegwezenlaan 1A, aangevraagd door Flying Aces Services and Training, lopend van 9 augustus 2021 tot 7 september 2021.
 3. Het regulariseren van anders uitgevoerde werken aan de woning en garage te Donksesteenweg 199, aangevraagd door Verbrugge Eddy, lopend van 9 augustus 2021 tot 7 september 2021.
 4. Het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met een zorgunit te Durentijdlei 44, aangevraagd door Meersman Davor en Dezhpoor Helia, lopend van 9 augustus 2021 tot 7 september 2021.
 5. Het verbouwing en uitbreiding ééngezinswoning en bouwen van een poolhouse te Bevrijdingslei 30, aangevraagd door Geisman Arno en Dielen Ella, lopend van 9 augustus 2021 tot 7 september 2021.
 6. Aanbouw carport met verhardingen en regularisatie verbouwingswerken woning te Voshollei 68, aangevraagd door Spiessens Graziëlla, lopend van 9 augustus 2021 tot 7 september 2021.
 7. Het vormen van 1 lot voor een aaneengesloten ééngezinswoning te Van de Wiellei 143, aangevraagd door De Becker Jean-Luc, lopend van 9 augustus 2021 tot 7 september 2021.
 8. Het oprichten van een weekendverblijf aan de Vogelzangdreef 24 door Jan Bosmans, lopend van 23 augustus 2021 tot 21 september 2021.
 9. Het vormen van 6 loten voor gegroepeerde eengezinswoningen aan de Lage Kaart 452 door Bart Palmers, lopend van 23 augustus 2021 tot 21 september 2021.
 10. Het uitbreiden van de garage met een tuinhuis aan de Guylei 2 door Laurien Dumas, lopend van 23 augustus 2021 tot 21 september 2021.
 11. Het verbouwen van een eengezinswoning aan de Kasteellei 75 door Bouwbedrijf G Sels nv, lopend van 23 augustus 2021 tot 21 september 2021.
 12. Het regulariseren van een bestaande eengezinswoning met poolhouse, zwembad en verhardingen aan de Lage Kaart 41 door Roberto Giacalone, lopend van 30 augustus 2021 tot 28 september 2021.
 13. Het bouwen van een halfopen eengezinswoning aan de Prolistraat 11 door Wouter De Meyer, lopend van 30 augustus 2021 tot 28 september 2021.
 14. Het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning aan de Essensteenweg 97 door Annick Creytens, lopend van 30 augustus 2021 tot 28 september 2021.
 15. Het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning aan de Emmalei 13 door Tim Peeters, lopend van 30 augustus 2021 tot 28 september 2021.
 16. Het verbouwen van een bestaande eengezinswoning en het plaatsen van een poolhouse en carport aan de Baillet-Latourlei 104 door Erwin Maes, lopend van 30 augustus 2021 tot 28 september 2021.
 17. Het bouwen van een poolhouse aan de Gabriëllalei 4 door Carlien Boer, lopend van 30 augustus 2021 tot 28 september 2021.
 18. Het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met een bijgebouw, het aanleggen van 2 siervijvers en het rooien van bomen aan de Voshollei 25 door Vlassak-Verhulst nv, lopend van 6 september 2021 tot 5 oktober 2021.
 19. Het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning aan de Guylei 29 door Jeroen Dingemans, lopend van 13 september 2021 tot 12 oktober 2021.
 20. Het regulariseren van een poolhouse aan de Donksesteenweg 84 door Maarten Bekkers, lopend van 13 september 2021 tot 12 oktober 2021.

analoge bouwdossiers

In te kijken na afspraak op de dienst ruimte en wonen.