lopende openbare onderzoeken

ruimtelijke uitvoeringsplannen

Het Vlaams Parlement heeft op 18 maart 2020 het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, het Nooddecreet goedgekeurd. Dit decreet trad in werking op 20 maart 2020, datum waarop de Vlaamse Regering dit decreet bekrachtigd heeft.

Het nooddecreet, ten gevolge van het coronacrisis, voorziet dat het de Vlaamse Regering machtigt om maatregelen te treffen inzake allerhande geldende procedurebepalingen,  het opschorten van openbare onderzoeken.

De lopende openbare onderzoeken, reeds opgestart en nog niet afgelopen op 24 maart 2020, worden verplicht opgeschort vanaf 25 maart 2020. De resterende dagen van het openbaar onderzoek worden gehouden na 24 april 2020.
 

De volledige lijst met maatregelen kan u hier (link) terugvinden.

De maatregelen kunnen uiteraard gezien de situatie verlengd worden.

 

te raadplegen via website of na afspraak op de dienst ruimtelijke ordening

plan MER voor beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen
De provincie Antwerpen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied. Daarin geeft ze haar visie op de ruimte in de provincie zodat er in de toekomst voor iedereen ruimte is om te wonen, te werken en te leven.

Kennisgeving van 3 februari tot en met 2 april 2020.

alle informatie 

milieudossiers

in te kijken na afspraak op de milieudienst

 

omgevingsdossiers

te raadplegen op omgevingsloket of na afspraak op de dienst ruimtelijke ordening

 1. Het hernieuwen en wijzigen van de exploitatie van een zorgsinstelling en regularisatie van de bestaande toestand van de gebouwen aan de Papestraat 28-30 door Heropbeuring vzw, lopend van 24 februari 2020 tot 24 maart 2020. Stopgezet op 24/03/2020, loopt verder van 25/04/2020 tot 25/04/2020.
 2. Het verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning aan de Wipstraat 28 door Matias Backx, lopend van 24 februari 2020 tot 24 maart 2020.  Stopgezet op 24/03/2020, loopt verder van 25/04/2020 tot 25/04/2020.
 3. Het verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning aan de Bierwertslei 24 door DDL Construct bvba, lopend van 24 februari 2020 tot 24 maart 2020.  Stopgezet op 24/03/2020, loopt verder van 25/04/2020 tot 25/04/2020.
 4. Het bouwen van een middenspanningscabine aan de Bredabaan 624 door Hedin Automotive Brasschaat nv, lopende van 9 maart 2020 tot 7 april 2020.Stopgezet 24/03/2020, loopt verder van 25/04/2020 tot 08/05/2020.
 5. Het verbouwen en vergroten van een vrijstaande eengezinswoning en het slopen van het overdekt terras en tuinhuis aan de Voshollei 6 door Alphons Van de Water, lopend van 9 maart 2020 tot 7 april 2020. Stopgezet 24/03/2020, loopt verder van 25/04/2020 tot 08/05/2020.
 6. Het verbouwen en vergroten van de woning aan de Hoge Kaart 19 door Emma Van Look, lopend van 9 maart 2020 tot 7 april 2020. Stopgezet 24/03/2020, loopt verder van 25/04/2020 tot 08/05/2020.
 7. Het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning aan de Paulusstraat 26 door Marc Hermans, lopend van 9 maart 2020 tot 7 april 2020. Stopgezet 24/03/2020, loopt verder van 25/04/2020 tot 08/05/2020.
 8. Het slopen van autobergplaatsen en het bouwen van nieuwe autobergplaatsen aan de Bredabaan 1125 door Nelly Kaers, lopend van 9 maart 2020 tot 7 april 2020. Stopgezet 24/03/2020, loopt verder van 25/04/2020 tot 08/05/2020.
 9. Het verbouwen en vergroten van de woning, het omvormen van de inpandige garage tot praktijkruimte voor de uitoefening van een vrij beroep, het oprichten van een carport in de zijtuinstrook, het slopen van het bestaande tuinhuis, het oprichten van een poolhouse met openluchtzwembad aan de Kapelsesteenweg 228 door Danny Castelyn, 2de openbaar onderzoek lopend van 9 maart 2020 tot 7 april 2020. Stopgezet 24/03/2020, loopt verder van 25/04/2020 tot 08/05/2020.
 10. Het vormen van drie loten voor gegroepeerde eengezinswoningen aan de Hoge Kaart 334 door Bart Palmers, lopend van 16 maart 2020 tot 14 april 2020. Stopgezet 24/03/2020, loopt verder van 25/04/2020 tot 15/05/2020.
 11. Het vormen van 2 loten voor vrijstaande eengezinswoningen aan de Gabriëllalei 18 door De Proost - Lambrechts, 2de openbaar onderzoek lopend van 23 maart 2020 tot 21 april 2020.  Stopgezet 25/03/2020, loopt verder van 25/04/2020 tot 22/05/2020.

analoge bouwdossiers

in te kijken na afspraak op de dienst ruimte en wonen