lopende openbare onderzoeken

ruimtelijke uitvoeringsplannen

te raadplegen via website of na afspraak op de dienst ruimtelijke ordening
   

milieudossiers

in te kijken na afspraak op de milieudienst

 1.  Aanvraag tot zandontginning aan de Brechtsebaan, kadastraal gekend afdeling 2 sectie C nummer 4N5 en 4P5,  door Revabo, lopend van 1 april 2019 tot 30 april 2019
 2. Het afbreken van een voetpadkast gasteller en het plaatsen van een gascabine aan de Ruiterijschool 12 door Johan Delrue - Green Point Supplies, lopend van 1 april 2019 tot 30 april 2019.

 

omgevingsdossiers

te raadplegen op omgevingsloket of na afspraak op de dienst ruimtelijke ordening

 

 1. Het verbouwen en vergroten van een eengezinswoning en het bouwen van een carport aan de Tolbareel 6 door Al Khazraje Firas, lopend van 21 maart 2019 tot 19 april 2019.
 2. Het verbouwen en vergroten van een vrijstaande eengezinswoning aan de Grotlei 2 door Builes Torres Carlos, lopend van 21 maart 2019 tot 19 april 2019.
 3. Het bouwen en exploiteren van een tijdelijke supermarkt aan de Kapelsesteenweg 465-468 door Delhaize De Leeuw, tweede openbaar onderzoek door wijziging vergunningsaanvraag door aanvrager lopend van 21 maart 2019 tot 19 april 2019.
 4. Het regulariseren van een vrijstaand bijgebouw en een zwembad aan de Voshollei 63 door Jan-Baptist De Smedt, lopend van 21 maart 2019 tot 19 april 2019.
 5. Het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met een inpandige garage en het vellen van bomen aan de Charlottalei 36 door Joyce Lemmens, 2de openbaar onderzoek lopend van 22 maart 2019 tot 20 april 2019.
 6. Het verbouwen en vergroten van een vrijstaande eengezinswoning aan de Wilgaart 17 door Ann Poucet, lopend van 25 maart 2019 tot 23 april 2019.
 7. Het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met ondergrondse garage en een bijgebouw met zwembad aan De Wandeleerlei 8 door Wim De Pundert, lopend van 4 april 2019 tot 3 mei 2019.
 8. Het verbouwen en vergroten van een vrijstaande eengezinswoning aan de Grotlei 2 door Builes Torres Carlos, lopent van 4 april 2019 tot 3 mei 2019.
 9. Het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een meergezinswoning met vijf woongelegenheden aan de Lage Karat 322 door Peter Verhaegen, lopend van 8 april 2019 tot 7 mei 2019.
 10. Het vormen van 18 sociale kavels en het aanleggen van de weg aan de Tomermaat door de Voorkempen, lopend van 15 april 2019 tot 14 mei 2019.
 11. Het slopen van de bestaande hoogspanningscabine, het bouwen van een appartementsgebouw met acht woongelegenheden en een ondergrondse parking en het aanleggen van parkeerplaatsen in de tuin aan de Kapelsesteenweg 326 door THV PR Development; lopend van 15 april 2019 tot 14 mei 2019.
 12. Het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met tandartsenpraktijk te Donksesteenweg 165; lopend van 15 april 2019 tot 14 mei 2019.
 13. Het deels slopen van de bestaande woning en het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning te Bevrijdingslei 33 door Brandwijk; lopend van 22 april 2019 tot 21 mei 2019.
 14. Het bijbouwen en verbouwen van een horecazaak te Azalealaan 1-3-5, door Peter Keijzer; lopend van 22 april 2019 tot 21 mei 2019.
 15. Het regulariseren van anders uitgevoerde werken te Guylei 33 door Audrey Engelen; lopend van 22 april 2019 tot 21 mei 2019.

analoge bouwdossiers

in te kijken na afspraak op de dienst ruimte en wonen