lopende openbare onderzoeken

Kennisgeving betreffende een project dat wordt voorgesteld overeenkomstig de richtlijnen 2011/92/EU, 92/43/EEG en 2009/147/EG - Uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2.

milieudossiers

omgevingsdossiers

Te raadplegen op omgevingsloket of na afspraak op de dienst ruimte en wonen.

 1. Het bouwen ven een tuinhuis en het aanleggen van een zwembad en de tuin aan de Lannoylei 3B door Bart Bakhuizen, lopende van 28 juni 2021 tot 27 juli 2021.
 2. Het verbouwen en vergroten van 2 appartementsgebouwen met elk 3 woongelegenheden aan de Frilinglei 49-51 door Probobel nv, lopend van 28 juni 2021 tot 27 juli 2021.
 3. Het bouwen van een eengezinswoning met zwembad en het rooien van bomen aan de Struikenlaan door Domein Henkcaerts, lopend van 28 juni 2021 tot 27 juli 2021.
 4. Het bouwen van een nieuwe aanbouw na afbraak veranda aan een vrijstaande eengezinswoning aan de Donksesteenweg 161 door Narenco nv, lopend van 28 juni 2021 tot 27 juli 2021.
 5. Het vormen van 1 lot voor een vrijstaande eengezinswoning aan de Durentijdlei 2-4 door LSG bvba, lopend van 5 juli 2021 tot 3 augustus 2021.
 6. Het slopen van een gebouw E met bijgebouw, het rooien van 6 bomen, het verplaatsen van een gascabine, de uitbreiding van blok D met 6 klassen en het inrichten van 6 parkeerplaatsen en extra fietsenstallingen een de Bredabaan 394, Van Hemelrijkclei 36 en Bloemenlei 23B door Tectonic bvba, lopend van 3 juli 2021 tot 1 augustus 2021.
 7. Het bouwen van een bijgebouw aan de Mishagen 45 door Annemie De Jonghe, lopend van 12 juli 2021 tot 10 augustus 2021.
 8. Het wijzigen van de rooilijn gemeenteweg Prinsheide door de gemeente Brasschaat, lopend van 9 juli 2021 tot 8 augustus 2021.
 9. Het bouwen van een woning aan de Miksebaan 376 door Katrien Vanhalle, lopen van 12 juli 2021 tot 10 augustus 2021.
 10. Het wijzigen en uitbreiden van de vergunde toestand plaatsen van een nieuwe koolstoftand aan de Donksesteenweg 215 door Aquafin, op aanvraag van de provincie van 12 juli 2021 tot 10 augustus 2021.
 11. Het plaatsen van een publiciteit aan de Bredabaan 443-445 door Geert De Leebeeck, lopend van 12 juli 2021 tot 10 augustus 2021.
 12. Het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning aan de Lage Kaart 608 door Dennis Dewel, lopend van 12 juli 2021 tot 10 augustus 2021.
 13. Het verbouwen en vergroten van een eengezinswoning aan de Hoge Akker 36 door Simon Dujardin, lopende van 26 juli 2021 tot 24 augustus 2021.

 14. Het vormen van 1 lot voor een halfopen eengezinswoning aan de Werverbos 41 door Marijke De Cleer, lopende van 26 juli 2021 tot 24 augustus 2021.
 15. Het vormen van 1 lot voor een rijwoning en het afschaffen van een voetweg aan de Lage Kaart 182 door Bart Palmers, lopende van 26 juli 2021 tot 24 augustus 2021.
 16. Het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met ruimtes voor een vrij beroep aan de Guyotdreef 82 door Birger Alaers, lopende van 26 juli 2021 tot 24 augustus 2021.
 17. Het bouwen van een berging voor houtopslag aan de Wandeleerlei 8 door Willem de Pundert, lopende van 26 juli 2021 tot 24 augustus 2021.
 18. Het bouwen van een halfopen eengezinswoning met een inpandige garage aan de Jacobuslei 79 door Vergimmo nv, lopende van 26 juli 2021 tot 24 augustus 2021.
   

-

analoge bouwdossiers

In te kijken na afspraak op de dienst ruimte en wonen.