lopende openbare onderzoeken

ruimtelijke uitvoeringsplannen

milieudossiers

Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.  

omgevingsdossiers

te raadplegen op omgevingsloket of na afspraak op de dienst ruimtelijke ordening

 1. Het verbouwen en uitbreiden van een bankkantoor en het voorzien van publiciteit aan de voorgevel aan de Bredabaan 188 en Leopoldslei 2A door Frank Dierick, lopend van 7 september 2020 tot 6 oktober 2020.
 2. Het regulariseren van een openlucht zwembad, tuinhuis en garage aan de Van Gamerenlei 21 door Ellen Dingemans, lopend van 18 september 2020 tot 17 oktober 2020.
 3. Het saneren van de bodem op het perceel Miksebaan 153 door Regie der gebouwen -civiele bescherming, lopend van 22 september 2020 tot 22 oktober 2020.
 4. Het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning en aanbehoren aan de Krijnlaan door Bart Thys, lopend van 28 september 2020 tot 27 oktober 2020.
 5. Het slopen van het bestaande tuinhuis, het bouwen van een poolhouse/berging, het verbouwen en vergroten van de woning en het plaatsen van een openlucht zwembad aan het Binnenhof 12 door Gunther Hofmans, lopend van 28 september 2020 tot 27 oktober 2020.
 6. Het vormen van 1 lot voor een halfopen eengezinswoning aan de Miksebaan 158 door Philip Kegels, lopend van  5 oktober 2020 tot 3 november 2020.
 7. Het verbouwen en uitbreiden van 2 eengezinswoningen naar appartementen met carport en gevelwijzigingen aan de bestaande meergezinswoning aan de Tomermaat 52, 54, 56 door Cobalt Blue Invest bvba, 2de openbaar onderzoek lopend van 5 oktober 2020 tot 3 november 2020.
 8. Het bouwen van een bijgebouw en het vellen van een eik aan het Binnenhof 42 door Oliver Vanderveken, lopend van 5 oktober 2020 tot 3 november 2020.
 9. Het verbouwen van een aaneengesloten eengezinswoning aan de Rustoordlei 103 door Arteral bv, lopend van 5 oktober 2020 tot 3 november 2020.
 10. Het uitbreiden van de bestaande eengezinswoning, het aanleggen van een openlucht zwembad en het bouwen van een poolhouse aan de Bisschoppenhoflei 26 door Karolin Van Loon, lopend van 5 oktober 2020 tot 3 november 2020.
 11. Het bouwen van KMO units, ateliers en kantoren en een halfopen ondergrondse parking aan de Ruiterijschool 7 door Bolckmans Warehousing, lopend van 5 oktober 2020 tot 3 november 2020.

analoge bouwdossiers

in te kijken na afspraak op de dienst ruimte en wonen

gemeentewegen

Je vindt het openbaar onderzoek hier.