lopende openbare onderzoeken

Kennisgeving betreffende een project dat wordt voorgesteld overeenkomstig de richtlijnen 2011/92/EU, 92/43/EEG en 2009/147/EG - Uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2.

afschaffing gemeenteweg

voormalige voetweg nr 47 tussen verlengde Linthoutlei en Fabriekstraat - meer info

milieudossiers

 • Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering het ‘Besluit betreffende de onbevaarbare waterlopen goed. Dit besluit gaat onder andere over bepalingen rond de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten (verder de digitale atlas). Deze digitale atlas vervangt de analoge atlassen. Het ontwerp van de digitale atlas ligt van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 in openbaar onderzoek. Vanaf 1 september 2021 zal de digitale atlas raadpleegbaar zijn via de website [http://www.integraalwaterbeleid.be%3c/a]www.integraalwaterbeleid.be (Rechtstreekse url: https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas )
 • BEKENDMAKING PLAN-MER VOOR HET UITVOERINGSPLAN HUISHOUDELIJK AFVAL EN GELIJKAARDIGE BEDRIJFSAFVAL
  Momenteel werkt OVAM aan een nieuw uitvoeringsplan voor afvalstoffen met aandacht voor de planning van maatregelen rond preventie, selectieve inzameling en eindverwerking van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2028.
  LEES MEER

omgevingsdossiers

Te raadplegen op omgevingsloket of na afspraak op de dienst ruimte en wonen.

 1. Het verbouwen van de bestaande woning en het regulariseren van de carport aan de Moerbeienlaan 9 door Steven Keyzer, lopend van 25 oktober 2021 tot 23 november 2021.
 2. Het verbouwen en vergroten van een halfopen eengezinswoning aan de Hoge Kaart 71 door Maverick Longueville, lopend van 2 november 2021 tot 1 december 2021.
 3. Het vormen van 3 loten voor vrijstaande eengezinswoningen aan de Bailet-Latourlei 111 door Bart Palmers, lopend van 2 november 2021 tot 1 december 2021.
 4. Het verbouwen van een eengezinswoning aan de Hoogstraat 61 door Marc De Ridder, lopend van 8 november 2021 tot 7 december 2021.
 5. Het aanleggen van een keervlak in de voortuin aan de Zegerdreef 18 door Olivier Rasker, lopend van 15 november 2021 tot 14 december 2021.
 6. Het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning aan de Hoge Akker 59 door Daniella Verlinden, lopend van 15 november 2021 tot 14 december 2021.
 7. Het bouwen van een rijwoning en het verleggen van de rooilijn aan de Rerum Novarumlei 33 door D³ Projects nv, lopend van 22 november 2021 tot 21 december 2021.
 8. Het slopen van een achterbouw en het verbouwen en uitbreiden van de eengezinswoning aan de Korenlaan 7- Wipstraat 46, lopend van 22 november 2021 tot 21 december 2021. 
 9. Het regulariseren van een verbouwing van een 3-gevel woning aan de Hoge Kaart 34 door Mina Soliman, lopend van 22 november 2021 tot 21 december 2021.
 10. Het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning aan Het Venneke 27 door Joris Van Wesenbeeck, lopend van 29 november 2021 tot 28 december 2021.
 11. Het vormen van 2 loten van rijwoning aan de Lage Kaart 202-204 door David Geerts, lopend van 29 november 2021 tot 28 december 2021.
 12. Het regulariseren van de chalet, de overkapping en de snackbar aan de Bredabaan 1157 - De Beelenlei 5 door Tennis, Sport en Ontspanningscentrum Marie-Ter-Heide, lopend van 29 november 2021 tot 28 december 2021.

analoge bouwdossiers

In te kijken na afspraak op de dienst ruimte en wonen.