lopende openbare onderzoeken

ruimtelijke uitvoeringsplannen

te raadplegen via website of na afspraak op de dienst ruimtelijke ordening
   

milieudossiers

in te kijken na afspraak op de milieudienst

 

provinciaal beleidsplan

Op 23 mei 2019 keurde de provincieraad de conceptnota voor het nieuwe Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen goed. In dat beleidsplan geven we aan waar we met de ruimtelijke ordening op ons grondgebied naartoe willen.

Je vindt alle informatie op www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte.
De adviesronde en de publieke raadpleging loopt van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019.

omgevingsdossiers

te raadplegen op omgevingsloket of na afspraak op de dienst ruimtelijke ordening

 

 1. Het vormen van één lot voor een vrijstaande ééngezinswoning aan de Louislei 18B door Ronny Van Eester, lopend van 19 augustus 2019 tot 17 september 2019.
 2. Het bouwen van een halfopen ééngezinswoning aan de Zegersdreef 122A door Carolien Van der Riet, lopend van 19 augustus 2019 tot 17 september 2019.
 3. Het afbreken, rooien van bomen, bouwen van twee meergezinswoningen met fietsenberging en het aanleggen van het terrein aan de Beemdenstraat door Kris Peeraer, lopend van 19 augustus tot 17 september.
 4. Het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften aan de Voshollei-Vosholdal door Bart Palmers, lopend van 19 augustus 2019 tot 17 september 2019.
 5. het oprichten van een bijgebouw, een terras en een zwembad aan de Alfredlei door Philip Kegels, lopend van 19 augustus 2019 tot 17 september 2019.
 6. Het oprichten van een vrijstaand weekeindverblijf aan de Sneeuwbesdreef door Ghanbarpour Parivash, lopend van 9 september 2019 tot 8 oktober 2019.
 7. Het vormen van één lot voor halfopen bebouwing aan de Rochuslei 34 door Marc Byron, lopend van 9 september 2019 tot 8 oktober 2019.
 8. Het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning aan de Essensteenweg 101 door Tina Van De Velde, lopend van 9 september 2019 tot 8 oktober 2019.
 9. Het vormen van 1 lot voor een vrijstaande eengezinswoning aan de Zegersdreef 109 door Bart Palmers, lopend van 16 september 2019 tot 15 oktober 2019.
 10. Het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning aan de Zwaantjeslei 3 door Gabriëlla Spiessens, lopend van 16 september 2019 tot 15 oktober 2019.
 11. Het vormen van 1 lot voor een vrijstaande eengezinswoning aan de Castel del Vinolei 14 door Patsy De Jonghe, lopend van 16 september 2019 tot 15 oktober 2019.
 12. Het vormen van 1 lot aan de Lage Kaart 35 door Yves Van Gastel, lopend van 16 september 2019 tot 15 oktober 2019.
 13. Het vormen van 1 lot voor een vrijstaande eengezinswoning aan de Louislei 18B door Ronny Van Eester, 2de openbaar onderzoek lopend van 23 september 2019 tot 22 oktober 2019.
 14. Het vormen van 1 lot voor een rijwoning aan de Bredabaan 785 door François Rombaut, lopend van 23 september 2019 tot 22 oktober 2019.
 15. Het bouwen van een meergezinswoning met 3 appartementen, 3 garages en 2 autostaanplaatsen aan de Tomermaat 63 door Steven Van Nederkassel, 2de openbaar onderzoek van 23 september 2019 tot 22 oktober 2019.

analoge bouwdossiers

in te kijken na afspraak op de dienst ruimte en wonen