adviesraden

De gemeenteraad kan adviesraden oprichten. Een adviesraad is een overleg tussen het bestuur, het verenigingsleven en individuele burgers. Door het uitbrengen van adviezen kunnen de adviesraden wegen op het beleid.

raad van beheer van de gemeentelijke bibliotheek
secretariaat: hoofdbibliotheek
vrijetijdscentrum | Bredabaan 407
info.bib@brasschaat.be
samenstelling

cultuurraad
secretariaat: cultuurcentrum
gemeentehuis | Verhoevenlei 11
cultuurraad@brasschaat.be

sportraad
secretariaat: sportdienst
gemeentehuis | Verhoevenlei 11
sport@brasschaat.be
samenstelling

seniorenraad
secretariaat: seniorendienst
Remise | Graaf Reusensdreef 1
senioren@brasschaat.be

Gros (gemeentelijke raad ontwikkelingssamenwerking)
secretariaat: dienst duurzame- en mondiale ontwikkeling
gemeentehuis | Verhoevenlei 11
duurzaam@brasschaat.be 

jeugdraad
secretariaat: jeugddienst
gemeentehuis | Verhoevenlei 11
jeugdraad@brasschaat.be
samenstelling

ondernemersraad
secretariaat: dienst lokale economie
gemeentehuis | Verhoevenlei 11
kmo@brasschaat.be
samenstelling

duurzaamheidsraad
secretariaat: dienst duurzame- en mondiale ontwikkeling
gemeentehuis | Verhoevenlei 11
duurzaam@brasschaat.be 

Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening)
secretariaat: dienst ruimtelijke ordening
gemeentehuis | Verhoevenlei 11
ruimtelijkeordening@brasschaat.be

Lok (lokaal overleg kinderopvang)
secretariaat: jeugddienst
gemeentehuis | Verhoevenlei 11
lok@brasschaat.be