adviesraden

De gemeenteraad kan adviesraden oprichten. Een adviesraad is een overleg tussen het bestuur, het verenigingsleven en individuele burgers. Door het uitbrengen van adviezen kunnen de adviesraden wegen op het beleid.

raad van beheer van de gemeentelijke bibliotheek
secretariaat: hoofdbibliotheek
vrijetijdscentrum | Bredabaan 407
T 03 650 03 60
info.bib@brasschaat.be

cultuurraad
secretariaat: cultuurcentrum
gemeentehuis | Verhoevenlei 11
T 03 650 03 40
cultuurraad@brasschaat.be

sportraad
secretariaat: sportdienst
gemeentehuis | Verhoevenlei 11
T 03 650 03 30
sport@brasschaat.be

seniorenraad
secretariaat: seniorendienst
Remise | Gemeentepark 3
T 03 651 24 87
senioren@brasschaat.be

Gros (gemeentelijke raad ontwikkelingssamenwerking)
secretariaat: dienst ontwikkelingssamenwerking
gemeentehuis | Verhoevenlei 11
T 03 650 03 90
dos@brasschaat.be

jeugdraad
secretariaat: jeugddienst
gemeentehuis | Verhoevenlei 11
T 03 650 03 10
jeugdraad@brasschaat.be

forum lokale economie
secretariaat: dienst lokale economie
gemeentehuis | Verhoevenlei 11
T 03 650 03 20
kmo@brasschaat.be

raad voor milieu en natuur
secretariaat: milieudienst
gemeentehuis | Verhoevenlei 11
T 03 650 02 94
milieudienst@brasschaat.be

Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening)
secretariaat: dienst ruimtelijke ordening
gemeentehuis | Verhoevenlei 11
T 03 650 02 50
ruimtelijkeordening@brasschaat.be

Lok (lokaal overleg kinderopvang)
secretariaat: jeugddienst
gemeentehuis | Verhoevenlei 11
T 03 650 03 10
jeugdraad@brasschaat.be