adviesraden

De gemeenteraad kan adviesraden oprichten. Een adviesraad is een overleg tussen het bestuur, het verenigingsleven en individuele burgers. Door het uitbrengen van adviezen kunnen de adviesraden wegen op het beleid.

raad van beheer van de gemeentelijke bibliotheek
secretariaat: hoofdbibliotheek
vrijetijdscentrum | Bredabaan 407
info.bib@brasschaat.be

samenstelling

cultuurraad
secretariaat: cultuurcentrum
gemeentehuis | Verhoevenlei 11
cultuurraad@brasschaat.be

sportraad
secretariaat: sportdienst
gemeentehuis | Verhoevenlei 11
sport@brasschaat.be

samenstelling

seniorenraad
secretariaat: seniorendienst
Remise | Gemeentepark 3
senioren@brasschaat.be

Gros (gemeentelijke raad ontwikkelingssamenwerking)
secretariaat: dienst ontwikkelingssamenwerking
gemeentehuis | Verhoevenlei 11
dos@brasschaat.be

jeugdraad
secretariaat: jeugddienst
gemeentehuis | Verhoevenlei 11
jeugdraad@brasschaat.be

samenstelling

forum lokale economie
secretariaat: dienst lokale economie
gemeentehuis | Verhoevenlei 11
kmo@brasschaat.be

raad voor milieu en natuur
secretariaat: milieudienst
gemeentehuis | Verhoevenlei 11
milieudienst@brasschaat.be

Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening)
secretariaat: dienst ruimtelijke ordening
gemeentehuis | Verhoevenlei 11
ruimtelijkeordening@brasschaat.be

Lok (lokaal overleg kinderopvang)
secretariaat: jeugddienst
gemeentehuis | Verhoevenlei 11
lok@brasschaat.be