aanbod niet-gemeentelijke diensten

In het gemeentehuis kan je meer en meer terecht voor informatie en hulp over niet-gemeentelijke diensten. Deze diensten organiseren op geregelde tijdstippen zitdagen.
 

Vonak vzw

Bekijkt samen met jou hoe en waar je als vrijwilliger aan de slag kan in Brasschaat: in de zorg, bij een sportclub, in een jeugd- of cultuurvereniging… Voor elk talent is er een geschikte vrijwilligersjob!
elke maandag van 8 tot 12 uur, zonder afspraak
 

FOD Sociale Zekerheid

Voor al je vragen over je rechten als persoon met een handicap, waaronder parkeerkaart, fiscale voordelen, tegemoetkomingen...
elke derde dinsdag van de maand van 10 tot 12 uur, zonder afspraak
 

FPD Federale pensioendienst - afdeling werknemers

Voor al je vragen omtrent je pensioen als werknemer.
elke tweede maandag van de oneven maanden van 9 tot 11 uur, zonder afspraak

Voor vragen over het pensioen als ambtenaar (Openbare Dienst/ Federale Pensioendienst afdeling ‘ambtenaren’) of het pensioen als zelfstandige (pensioendienst van het RSVZ) kan met terecht via de website www.mypension.be of via het gratis pensioennummer 1765.
 

SVB Bureau voor Belgische zaken uit Nederland

Informeert je over de sociale zekerheid als je in Nederland gaat wonen, werken, studeren of ondernemen.
tweemaandelijks, op afspraak via T +31 76 5485840 
www.svb.nl/bbz

VDAB

Bemiddelt en begeleidt je in je zoektocht naar geschikt werk.
elke maandag, op afspraak. Je kan een afspraak maken via de werkwinkel van Kapellen: T 03 660 12 20
 

Huis van het Kind

Er komt op termijn een loket kinderopvang in het gemeentehuis.
nog niet bepaald