overheidsdiensten

belastingsdiensten

registratiekantoor Antwerpen 2

erfrechtverklaring, attest van erfopvolging...
Italiëlei 4
2000 Antwerpen
T 0257 557 70
open: werkdagen van 8 tot 12 uur

het bijzonder registratiekantoor

registratie van schenkingen, naturalisatie...
Italiëlei 4 bus 3
2000 Antwerpen
T 0257 557 90
open: werkdagen van 8 tot 12 uur

kadaster Brasschaat

Italielei 4 bus 10
2000 Antwerpen
T 0257 61 550
open: werkdagen van 9 tot 12 uur
mail: meow.antenne.105@minfin.fed.be

douane en accijnzen

campus coppens
Ruiterijschool 3
2930 Brasschaat

T 0257 542 00
open: werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

invoer van wagens

douane Noordster
Ellermanstraat 21
2060 Antwerpen

bpost

Bredabaan 525
open: werkdagen van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur, za van 9 tot 12.30 uur
www.bpost.be

auto-inspectie

Sint-Jobsesteenweg 134
T 03 270 48 10
open: werkdagen van 8 tot 17 uur (ten laatste een half uur voor sluitingstijd aanwezig zijn)

vredegerecht

Hemelakkers 65-67
T 03 651 67 25
open: werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur

civiele bescherming

Miksebeekstraat 153
T 03 651 31 80

kamp van Brasschaat (defensie)

T 03 630 27 11
www.mil.be/nl/eenheden/bataljon-artillerie
www.bataljonartillerie.be
www.het-kamp-van-brasschaat.be

provinciecommando Antwerpen

Belgiëlei 117
2018 Antwerpen
T 03 285 74 00
paul.haccuria@mil.be

ereconsul-generaal van Palau voor België

Stefan Claes
Klaverheide 209
www.palauconsulate.be

ereconsul van Madagscar voor de provincie Antwerpen

Thomas Thomaes
Lemmélei 11

ereconsul van Mexico voor provincie Antwerpen

Albert Brink
Voshollei 20

ereconsulaat  van Montenegro voor provincie Antwerpen

Enisa Jarovic
d'Oultremontlei 27