overheidsdiensten

belastingsdiensten

registratiekantoor Antwerpen 2

erfrechtverklaring, attest van erfopvolging...
Italiëlei 4
2000 Antwerpen
T 0257 557 70
open: werkdagen van 8 tot 12 uur

het bijzonder registratiekantoor

registratie van schenkingen, naturalisatie...
Italiëlei 4 bus 3
2000 Antwerpen
T 0257 557 90
open: werkdagen van 8 tot 12 uur

kadaster Brasschaat

Italielei 4 bus 10
2000 Antwerpen
T 0257 61 550
open: werkdagen van 9 tot 12 uur
mail: meow.antenne.105@minfin.fed.be

douane en accijnzen

campus coppens
Ruiterijschool 3
2930 Brasschaat

T 0257 542 00
open: werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

invoer van wagens

douane Noordster
Ellermanstraat 21
2060 Antwerpen

bpost

Bredabaan 525
open: werkdagen van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur, za van 9 tot 12.30 uur
www.bpost.be

auto-inspectie

Sint-Jobsesteenweg 134
T 03 270 48 10
open: werkdagen van 8 tot 17 uur (ten laatste een half uur voor sluitingstijd aanwezig zijn)

vredegerecht

Hemelakkers 65-67
T 03 651 67 25
open: werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur

civiele bescherming

Miksebeekstraat 153
T 03 651 31 80

kamp van Brasschaat (defensie)

T 03 630 27 11
www.mil.be/nl/eenheden/bataljon-artillerie
www.bataljonartillerie.be
www.het-kamp-van-brasschaat.be

provinciecommando Antwerpen

Belgiëlei 117
2018 Antwerpen
T 03 285 74 00
paul.haccuria@mil.be

ereconsul-generaal van Palau voor België

Stefan Claes
Klaverheide 209
www.palauconsulate.be

ereconsulaat  van Montenegro voor provincie Antwerpen

Enisa Jarovic
d'Oultremontlei 27