kernversterking, detailhandel en wonen

Brasschaat leeft, groeit, evolueert. Daarom kijken we altijd richting toekomst. We willen klaar zijn voor die toekomst en alles wat die ons brengt. En er liggen heel wat uitdagingen voor ons: het mobiliteitsvraagstuk, klimaatverandering, vergrijzing, veranderingen in winkelgedrag...

Wat is er al gebeurd?

Voor dit uitgebreide en belangrijke onderzoek namen we het ontwerp- en studiebureau BUUR onder de arm. In de parkbode van april gaven we je al de resultaten mee van een eerste bevraging van de bevolking.

Op 27 maart zaten we aan tafel met winkeliers, winkelpandeigenaars en andere belanghebbenden van de verschillende handelskernen. Op deze workshop bespraken we de uitdagingen en mogelijke acties om de kernen te versterken.

Het ging over bereikbaarheid, openbare ruimte, de troeven en kenmerken van het winkelcentrum en de overige winkelgebieden in Brasschaat… In de tweede workshop op 9 mei zoomden we in kleine groepjes concreet in op kernwinkelgebied Brasschaat Centrum.

Wat staat er op het programma?

Tijdens de laatste twee workshops gingen we in op de huidige problematiek en de prioriteiten van het winkelgebied Brasschaat Centrum.

Op basis van alle conclusies uit deze workshops stellen we op 25 september, tijdens de derde én laatste workshop, de mogelijke scenario’s voor om het (kern)winkelgebied Brasschaat Centrum af te bakenen en er een passend beleid met concrete verbeteracties aan vast te hangen.

Die avond hakken we knopen door en schrijven we samen één scenario waarin hopelijk iedereen zich kan terugvinden. Dat scenario zal de basis zijn om het handelsgebied de komende jaren concreet vorm te geven. Daarom roepen we alle winkeliers en belanghebbenden op zeker op deze laatste workshop aanwezig te zijn en je stem te laten horen.

Het is niet omdat we op 25 september de laatste workshop kernwinkelgebied organiseren, dat het onderzoek erop zit. Integendeel. Een kleine maand erna, op 23 oktober, start er al een volgende reeks workshops, deze keer rond kwaliteitsbewaking.

Op deze workshops verzamelen we een groep professionals rond ons: ontwikkelaars, architecten, ruimtelijke planners, notarissen… Geïnteresseerden mogen zich trouwens altijd melden! De resultaten van deze overlegrondes worden nadien voorgesteld aan alle Brasschatenaren. Wordt uiteraard vervolgd.

Wie met vragen zit -en zo hebben we het graag- kan terecht bij de medewerkers van onze diensten ruimte en wonen en lokale economie. Ze gaan graag met je in gesprek over deze boeiende en belangrijke onderwerpen.