Brasschaat voor het klimaat

'Brasschaat voor het klimaat' is een campagne van gemeente Brasschaat in samenwerking met Avansa, een co-operatie van sociaal-culturele organisaties uit dertien regio's in Vlaanderen en Brussel. Met deze campagne betrekken we onze inwoners bij ons klimaatplan. Want, in de strijd tegen klimaatverandering is samenwerking van levensbelang. Of je nu woont in Brasschaat of er ondernemer bent, voor ons klimaatplan hebben we jou ook nodig! Kom daarom op zaterdag 25 september 2021 naar de Klimaathappening in de Leerexpert Peerdsbos. Doe mee, word een duurzame held en red onze planeet!

Klimaatverandering?

We zijn met z'n allen afhankelijk van het weer. Voor het telen van groeten en fruit, voor het bouwen van huizen, voor ons welzijn en voor zoveel meer. Dat door klimaatverandering het gemiddelde weer verandert, is dus geen goed nieuws. Jammer genoeg zijn we (nog) niet opgewassen tegen de kracht van de natuur. Denk maar aan de gevolgen van de recente overstromingen of aan de slachtoffers van een hittegolf, bijvoorbeeld. Het maakt van klimaatverandering onze grootste uitdaging ooit. En om onze planeet te redden, is nu actie nodig!

Daarom moeten we met z'n allen veel duurzamer gaan leven. Ondernemers, inwoners, verenigingen, lokale besturen en andere organisaties zullen allemaal hun steentje moeten bijdragen. Maar, hoe doen we dat, duurzaam leven? Daar zoeken we met de campagne 'Brasschaat voor het klimaat' een antwoord op. Doe zeker mee. Want we hebben je nodig!

klimaatplan

klimaatplan

Burgemeesterconvenant

Net als meer dan 7000 lokale en regionale overheden uit 57 landen, ondertekende Brasschaat het burgemeestersconvenant 2030 dat drie grote doelstellingen heeft:

 • 40% minder CO² uitstoten dan in het referentiejaar 2012
 • Ons aanpassen aan het veranderende klimaat
 • Betaalbare, duurzame en veilige energievoorziening voor iedereen

Het burgemeestersconvenant bracht alle deelnemende regio's ertoe om een klimaatplan op te stellen. Meer bepaald een Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP). Tijdens de Klimaathappening ‘Brasschaat voor het klimaat’ op zaterdag 25 september stellen wij ons klimaatplan aan jou voor.

Het plan gaat over verschillende thema’s, zoals natuurbescherming, duurzame mobiliteit en infrastructuur, duurzame huisvesting en duurzaam ondernemerschap. Het gaat dus verder dan de drie bovenstaande doelen, want de samenwerking gebeurt op verschillende niveaus.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Via de Verenigde Naties zijn we sinds 2015 gebonden aan Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Deze zeventien doelstellingen omvatten én overstijgen het klimaat. Doelen zoals geen armoede, schoon water en sanitair en partnerschappen aangaan om doelstellingen te bereiken, geven onze toekomst nog meer richting. Brasschaat heeft die doelstellingen geïntegreerd in haar klimaatplan. We werken dus aan al deze doelen tegelijkertijd.

Ons klimaatplan

Aan de hand van zeven speerpunten hebben we de alle doelstellingen gebundeld. Vervolgens formuleerden we per speerpunt operationele doelstellingen en sleutelacties. Even een voorbeeld:

 • Speerpunt: Klimaatvriendelijke mobiliteit
 • Operationele doelstelling: We verminderen het aantal ingeschreven wagens in onze gemeente.
 • Sleutelactie: We zetten in op de creatie van een deelmobiliteit netwerk voor verschillende vervoersmodi en trachten hierbij een zo divers mogelijk gebruikersprofiel te bereiken.

In het straatbeeld zie je nu al hoe we die sleutelactie vertalen naar de realiteit en in de toekomst zetten we nog meer in op deelmobiliteit. Zo werkt ons klimaatplan in de praktijk.

week van de duurzame gemeente

Van 18 tot 25 september vieren we in Vlaanderen het zesjarig bestaan van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, tijdens 'De week van de duurzame gemeente'. Het is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG). Meer info vind je hier.

programma

Klimaathappening, zaterdag 25 september 2021

Klimaathappening, zaterdag 25 september 2021

Waarom een Klimaathappening?

Op zaterdag 25 september sluiten we de week van de duurzame gemeente af met een leuke Klimaathappening voor onze inwoners. Als inwoner van Brasschaat kan je immers een heleboel betekenen om klimaatverandering tegen te gaan en samen actie te ondernemen.

Hoe dan? Wel, wij hebben alvast allerlei inspiratie verzameld, het klimaatplan erbij genomen en interessante mensen gesproken. Al die kennis willen we graag met jullie delen op onze klimaathappening, zaterdag 25/09 in De Leerexpert Peerdsbos.

Maar we willen vooral ook graag luisteren naar jullie ideeën, interessante bevindingen en nog te ontdekken initiatieven rond vergroening, duurzame renovatie en circulaire economie. Wil je dus meer weten of zit je zelf boordevol ideeën, kom dan zeker langs! We maken er samen een fijne dag van!

Praktische info

Zaterdag 25/09/2021 van 13u tot 16u

De leerexpert Peerdsbos: Bredabaan 89, 2930 Brasschaat

Prijs: Gratis

Doorlopend programma:

 • Foodtrucks
 • Fietsbieb
 • Marktje met lokale, duurzame, ecologische handelaars
 • Expo met meer info over het klimaatactieplan en alle huidige acties van de gemeente Brasschaat.
 • Fototentoonstelling van onze duurzame helden

Workshop 'koken met restjes': 14.00 – 16.00 uur

Schrijf in via mail naar duurzaam@brasschaat.be en breng 5 sneden oud brood mee.

Projectworkshop sessie 1: 14.30 uur: participatietraject klimaatplan

Projectworkshop sessie 2: 16.00 uur: participatietraject klimaatplan

Leer tijdens de projectworkshops alles over het klimaatplan van Brasschaat en over hoe jij kan meedoen! 

expo: duurzame lokale helden

expo: duurzame lokale helden

Tijdens de week van de duurzame gemeente zetten we zeven Brasschaatse duurzame helden in de kijker. 

Ben je benieuwd naar wie deze duurzame helden zijn? Je komt het te weten vanaf 17 september in het park van Brasschaat. Op je wandeling door het park zie je de helden schitteren in onze fototentoonstelling. Neem zeker je smartphone mee, scan de QR-codes en luister naar hun verhaal.

 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 2030

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 2030

In 2030 hebben we samen met onze inwoners van Brasschaat een leefbare, gezonde, duurzame, inclusieve en groene plek gemaakt. Een plek waar we kiezen voor duurzame mobiliteit, bewust consumeren en inzetten op betaalbare, hernieuwbare energie.

Dat deden we aan de hand van de Sustainable Development Goals of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen waaraan we sinds 2015 verbonden zijn via de Verenigde Naties. Het zijn zeventien doelstellingen en ze overstijgen het klimaat. 

De meest prioritaire SDG’s voor onze gemeente zijn:

 • SDG 1: Geen armoede
 • SDG 6: Schoon water en sanitair
 • SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
 • SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
 • SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
 • SDG 13: Klimaatactie
 • SDG 17: Partnerschappen om doelstellingen te bereiken