starterspremie voor ondernemers

Wat

We willen beginnende ondernemers ondersteunen met een starterspremie in de vorm van een promotiepakket.

 

voorwaarden

 • De aanvrager moet een engagement bewijzen van meer dan 1 jaar door middel van een geregistreerd huurcontract. Voor pop-ups (engagement minimaal 8 maanden, maximaal 1 jaar) is een starterspremie 'light' van toepassing.
 • De premie kan per ondernemingsnummer slechts 1 keer toegekend worden.
 • De aanvraag moet online ingediend worden op het daartoe voorziene online aanvraagformulier binnen de 6 maanden na opening van het pand.
 • De aanvrager engageert zich ertoe als handelaar deel te nemen aan de Brasschaatse Kadobon

Wat is het juist?

Wat is het juist?

Geen geld…wél een promotiepakket. De handelaar kan kiezen tussen promotie voor zijn zaak op de lokale radiozender Park FM, of via De Brasschaatse Film, het nieuws- en reclameblad van de gemeente, of via verschillende sociale media. Er is ook een mix mogelijk, zonder sociale media. Online via de gemeente Brasschaat aan te vragen.

Wie komt in aanmerking?

Wie komt in aanmerking?

Alle ondernemers die hun eerste fysieke verkooppunt/handelspand op het
grondgebied van de gemeente Brasschaat openen (maatschappelijke zetel hoeft niet in Brasschaat te zijn) in de branche detailhandel (in de brede zin verkopen van producten en diensten) en horeca.

Het verkooppunt/handelspand is vrij toegankelijk tijdens gepubliceerde openingstijden en gericht op het offline verkopen van goederen of leveren van diensten aan particulieren.

Wie komt niet in aanmerking?

Wie komt niet in aanmerking?

diensten, callshops, nachtwinkels, automatenshops, goktenten, seksshops, peepshows, dancings, lunaparken, privéclubs, winkels met telefonie- en/of internetactiviteiten, filialen van winkelketens, bijkomende vennootschappen in het kader van een bestaande onderneming. – de loutere omvorming van een onderneming‐natuurlijk persoon naar een onderneming rechtspersoon - verenigingen zonder winst (vzw’s) , webshops zonder fysieke aanwezigheid en pop-up winkels met een engagement van minder dan 8 maanden.

Voor pop-ups (engagement minimaal 8 maanden, maximaal 1 jaar) is een starterspremie 'light' van toepassing.

starterspremie - keuzemodules

starterspremie - keuzemodules

De aanvrager kan, na toekenning van de premie, zelf een van de onderstaande modules kiezen.

Module 1 - Promotie diverse media

 • opmaak van een radiospot en 3 maanden uitzending (90 spots/maand) via Park FM.
 • 5 x adverteren in de Brasschaatse Film (1/8 pagina)
  De advertentie bevat het logo van de gemeente Brasschaat, de vermelding "Brasschaat steunt startende handelaars" en dient vooraf voor goedkeuring te worden voorgelegd op de dienst lokaal ondernemen & toerisme.

Module 2 - Promotie lokale radio (Park FM)

 • opmaak van een radiospot en 3 maanden uitzending (150 spots/maand) via Park FM

Module 3 - Promotie Brasschaatse Film 

 • 7 keer adverteren in de Brasschaatse Film (1/4 pagina)
  De advertentie bevat het logo van de gemeente Brasschaat, de vermelding "Brasschaat steunt startende handelaars" en dient vooraf voor goedkeuring te worden voorgelegd op de dienst lokaal ondernemen en toerisme.

Module 4 - Promotie sociale media

 • training en opstarten Facebook-campagne, doelgroepen & content opmaken, inclusief 1 maand online campagne (Brightsquare).

Starterspremie Light - Wie komt er in aanmerking?

Starterspremie Light - Wie komt er in aanmerking?

Startende pop-ups (engagement minimaal 8 maanden, maximaal 1 jaar) met een fysiek verkooppunt/handelspand op het grondgebied van de gemeente Brasschaat (maatschappelijke zetel hoeft niet in Brasschaat te zijn) in de branche detailhandel (in de brede zin verkopen van producten en diensten) en horeca.

starterspremie Light - Wie komt er niet in aanmerking?

starterspremie Light - Wie komt er niet in aanmerking?

Komen niet in aanmerking: callshops, nachtwinkels, automatenshops, goktenten, seksshops, peepshows, dancings, lunaparken, privéclubs, winkels met telefonie- en/of internetactiviteiten, filialen van winkelketens, bijkomende vennootschappen in het kader van een bestaande onderneming -de loutere omvorming van een onderneming- natuurlijk persoon naar een onderneming rechtspersoon, verenigingen zonder winst (vzw's), webshops zonder fysieke aanwezigheid en pop-up winkels met een engagement van minder dan 8 maanden.

Starterspremie Light - keuzemodules

Starterspremie Light - keuzemodules

De aanvrager kan, na toekenning van de premie, zelf een van de onderstaande modules kiezen.

Module 1 – Promotie lokale radio (Park FM)

 • opmaak van een radiospot en 1 maand uitzending (120 spots/maand) via Park FM.

Module 2 - Promotie Brasschaatse Film

 • 5 keer adverteren in de Brasschaatse Film (1/8 pagina).
  De advertentie bevat het logo van de gemeente Brasschaat, de vermelding “Brasschaat steunt startende handelaars” en dient vooraf voor goedkeuring te worden voorgelegd op de dienst lokaal ondernemen & toerisme.

Als verdere ondersteuning wordt een sociale media training aangeboden door Brightsquare.

Indien de aanvrager van de starterspremie 'light' na de pop-up periode een engagement aangaat van meer dan 1 jaar kan de premie uitgebreid worden na het voorleggen van en geregistreerd huurcontract. Ook dan kan er één keuze gemaakt worden uit de volgende modules:

 • module 1b: verlenging radiocampagne
 • module 2b: verlenging advertentiecampagne
 • module 3: opstart online media campagne

Neem hiervoor contact op met de dienst lokaal ondernemen & toerisme | T 03 650 29 30 | kmo@brasschaat.be

algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

 • De starterspremie kan per ondernemingsnummer slechts 1 keer toegekend worden.
 • De aanvrager moet een engagement bewijzen van meer dan 1 jaar door middel van een geregistreerd huurcontract (pop ups een engagement van meer dan 8 maanden).
 • Facturatie gebeurt rechtstreeks aan de gemeente.
 • De aanvraag moet online ingediend worden op het daartoe voorziene online aanvraagformulier binnen de 6 maanden na opening van het pand. 
 • De aanvrager engageert zich ertoe als handelaar deel te nemen aan de Brasschaatse Kadobon.
 • Het college van burgemeester en schepenen stelt de premie vast binnen de 2 maanden na indienen van de aanvraag.
 • Besteding van het pakket dient te geschieden binnen 6 maanden na de toekenning.