parkeerverordening

Wat

Parkeren op eigen terrein?
De gemeente Brasschaat heeft een gemeentelijke verordening die per functie (wonen, handel, vrij beroep, enzovoorts) een aantal parkeerplaatsen oplegt.