bouwplan opvragen

Wat

Iedereen heeft recht tot inzage in vergunde bouwplannen.
Als eigenaar kan je mits eigendomsbewijs een papieren afdruk of een digitale kopie bekomen van de bouwplannen van je woning. Ben je geen betrokken partij, dan kan je alleen een kopie krijgen mits schriftelijke toestemming van de eigenaar.
   

kosten

kosten

5 euro per plan. (zowel digitaal als op papier)
De digitale bouwplannen dienen op voorhand betaald te worden en zullen je na betaling worden doorgemaild.