registratie echtscheiding

getrouwd in België

Na het verstrijken van de beroepstermijn maakt de griffier het vonnis van echtscheiding over aan de gemeente waar het huwelijk voltrokken werd. Deze gemeente vraagt de gemeente waar je nu officieel woont je burgerlijke staat aan te passen in het bevolkingsregister.

getrouwd in het buitenland

Je echtscheiding wordt overgeschreven op de burgerlijke stand van de stad Brussel. Na overschrijving van het vonnis, vraagt de stad Brussel de gemeente waar je officieel woont het bevolkingsregister aan te passen.
Wil je nadien een afschrift van de echtscheidingsakte opvragen, dan wend je je altijd naar de gemeente waarnaar de echtscheiding werd overgeschreven. Dat blijft altijd de Belgische gemeente waar je huwde of de stad Brussel als je huwde in het buitenland.