kermisstandplaats aanvragen

Wat

Wil je graag een standplaats op één van de Brasschaatse kermissen?
Stuur je aanvraag en de vereiste documenten* aangetekend op naar de dienst lokale economie of geef het af bij dezelfde dienst tegen ontvangstbewijs.

Na goedkeuring van de officiële aanvraag word je als kandidaat in een wachtregister geplaatst. Als er standplaatsen vrijkomen, worden de kandidaten in volgorde van inschrijving uitgenodigd om de vrije plaatsen in te nemen.

Het kermisreglement kan je nalezen op de site van de politie (rubriek politiereglement hoofdstuk 11).

* machtiging kermisactiviteit, bewijs van verzekering BA en brand, attest eetwareninspectie (indien van toepassing), attest technische inspectie, attest risicoanalyse, attest van opstelling en attest van keuring elektriciteit, gas en brandblusser.
 

kosten

kosten

Je betaalt standgeld afhankelijk per kermis.
Voor de centrumkermis betaal je €23 per lopende meter met een minimum van 3 meter.
De langste zijde wordt aangerekend.
Voor de overige kermissen betaal je €11,5 per beginnende lopende meter met een minimum van 3 meter,  de langste zijde wordt aangerekend.

meenemen

meenemen

  • een bewijs van verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en brand;
  • een attest van elektrische-, gas-, brandblusser en brandkeuring;
  • aan attest van de eetwareninspectie (indien van toepassing);
  • een attest van technische inspectie;
  • een attest van risicoanalyse;
  • een attest van opstelling.

AANVRAAG

AANVRAAG

Voor de machtiging van een kermisactiviteit meld je je aan bij de dienst evenementen.

Je richt ook een schriftelijke aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen, Verhoevenlei 11 te 2930 Brasschaat.