openbaarheid van bestuur

Wat

Je kan bestuursdocumenten opvragen en inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van verkrijgen. Dit heet passieve openbaarheid van bestuur. Het personeel van de gemeente moet je bovendien helpen om de door jouw gewenste informatie te vinden. De regel is dat je verzoek om een bestuursdocument zal worden ingewilligd. In bepaalde gevallen mag de openbaarmaking niet of slechts gedeeltelijk bijkomende voorwaarden. In dat geval word je hiervan op de hoogte gebracht.

Als je aanvraag wordt geweigerd, dan kan je tegen deze beslissing beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur.
  

voorwaarden

voorwaarden

Je aanvraag moet betrekking hebben op een bestaand bestuursdocument.

Je aanvraag moet voldoende duidelijk omschreven zijn. Omschrijf duidelijk de aangelegenheid waarover het gaat. Vermeld indien mogelijk het bestuursdocument dat je wenst te verkrijgen.

Vermeld je naam en je correspondentieadres.