voorgaande communicatie - project Kaart

Een overzicht van de eerdere nieuwsberichten en infofolders rondom dit project.

nieuwsbrief februari 2020 #2 (26/02/2020)

nieuwsbrief februari 2020 #2 (26/02/2020)

Op het infomoment tijdens de stormachtige zondag 9 februari kwamen vele ge√Įnteresseerden kijken naar de plannen die op tafel werden gelegd.

Op 5 maart is er trouwens een workshop rond 'mobiliteit'. Dat in het kader van zowel het Project Kaart als de aansluitende projecten om de algehele mobiliteit in de wijk aan te pakken. Lees daar over meer in deze nieuwsbrief!

Op onze Brasschaat website hebben we al dat materiaal verzameld zodat u het opnieuw kan bekijken. Met infopanelen, grondplannen, een maquette, filmpjes, een geanimeerde rondleiding voor kinderen en de interactieve plannen met toekomstbeelden haalden we alle thema's aan.

ūüĎá Bekijk hier de video met de voorstelling van het project. ūüĎá

workshop Mobiliteit - 5 maart

Een schoolstraat? Een fietsstraat? Deelmobiliteit? Eenrichtingsverkeer? Het gemeentebestuur werkt voortdurend aan de verkeersleefbaarheid in onze woonstraten. Naast het scholen- en woonproject, waar je onlangs uitgebreid mee kon kennismaken, worden ook de Middelkaart en de Lage Kaart ‚Äď tussen de Mollei en de Veldstraat ‚Äď vernieuwd. Een uitgelezen kans om de verkeersleefbaarheid in die buurt te verbeteren.

Workshop
Samen met de verkeerspolitie werkten we al een concept uit om het sluipverkeer via de Hoge Kaart te vermijden, wat meer rust in de Bergstraat te cre√ęren en het vrachtverkeer tijdens de schooluren te weren. Als ervaringsdeskundige heb jij wellicht ook nog idee√ęn.

Wil jij op een positieve manier mee nadenken over hoe we de schoolpoortchaos, het sluipverkeer of parkeerproblemen in wijk Kaart kunnen aanpakken? Kom dan op donderdag 5 maart 2020 van 19.30 tot 21.30 uur naar de workshop mobiliteit in de refter van GILO de Kaart, Leeuwenstaat 50.

Inschrijven
Om de avond vlot te laten verlopen, vragen we je jouw aanwezigheid te bevestigen door te mailen naar mobiliteit@brasschaat.be of te bellen naar 03 650 02 95.

Wees VIB*
De gemeente Brasschaat sloeg samen met lokale politie Brasschaat de handen in elkaar om verkeersveiligheid op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Zin om mee je schouders te zetten onder de volgende sensibiliseringscampagne over parkeergedrag? Vraag dan gratis jouw raamposter aan bij de dienst mobiliteit. We zijn tenslotte allemaal VIB’s*!

*Very Important Brasschatenaar
*Verkeersveilig In Brasschaat

uitnodiging workshop mobiliteit wijk Kaart 5/3

uitnodiging workshop mobiliteit wijk Kaart 5/3

Uitnodiging Workshop mobiliteit wijk Kaart
Brasschaat, 21 februari 2020

Beste buurtbewoner
Een schoolstraat? Een fietsstraat? Deelmobiliteit? Eenrichtingsverkeer? Het gemeentebestuur werkt voortdurend aan de verkeersleefbaarheid in onze woonstraten. Deze legislatuur plannen we heel wat projecten in jouw wijk. Naast het scholen- en woonproject, waar je onlangs uitgebreid mee kon kennismaken, worden ook de Middelkaart en de Lage Kaart ‚Äď tussen de Mollei en de Veldstraat ‚Äďvernieuwd. Een uitgelezen kans om de verkeersleefbaarheid in jouw buurt te verbeteren.

Workshop
Samen met verkeerspolitie werkten we al een concept uit om het sluipverkeer via de Hoge Kaart te vermijden, wat meer rust in de Bergstraat te cre√ęren en het vrachtverkeer tijdens de schooluren te weren. Als ervaringsdeskundige heb jij wellicht ook nog idee√ęn.

Wil jij op een positieve manier mee nadenken over hoe we de schoolpoortchaos, het sluipverkeer of parkeerproblemen in wijk Kaart kunnen aanpakken? Kom dan op donderdag 5 maart 2020 van 19.30 tot 21.30 uur naar de workshop mobiliteit in de refter van GILO de Kaart, Leeuwenstaat 50.

Inschrijven
Om de avond vlot te laten verlopen, vragen we je jouw aanwezigheid te bevestigen door te mailen naar mobiliteit@brasschaat.be of te bellen naar 03 650 02 95.

Wees VIB*
De gemeente Brasschaat sloeg samen met lokale politie Brasschaat de handen in elkaar om verkeersveiligheid op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Zin om mee je schouders te zetten onder de volgende sensibiliseringscampagne over parkeergedrag? Vraag dan gratis jouw raamposter aan bij de dienst mobiliteit. We zijn tenslotte allemaal VIB’s*!

*Very Important Brasschatenaar
*Verkeersveilig In Brasschaat

nieuwsbrief februari 2020 (7/02/2020)

nieuwsbrief februari 2020 (7/02/2020)

Het infomoment 'De Kaart op tafel' gaat gewoon door zoals voorzien.

Wij zijn goed voorbereid met alternatieven indien de wind toch te hard te keer gaat.

Dus kom zeker langs om het project te bekijken, te genieten van een lekker ontbijtje of van de andere animatie. Tot zondag!

En meld jezelf alvast aan op het event
ūüĎČ https://www.facebook.com/events/468377270508225/

uitnodiging infomoment 9 februari 2020

uitnodiging infomoment 9 februari 2020

nieuwsbrief november 2019

nieuwsbrief november 2019

Begin deze week (18/11) is de deadline verstreken voor potenti√ęle kandidaten om hun offertes in te dienen. Weldra volgt een beoordeling gevolgd door een wettelijke 'standstill'. In februari komen we dan met de plannen naar de wijk en scholen! Hou daarom zondagvoormiddag 9 februari vrij in je agenda!

We zitten nu écht in de finale fase. Maandag 18 november is de deadline verstreken waarop de kandidaten hun offerte moesten binnenbrengen.

Op 28 november komt de uitgebreide jury bijeen om een oordeel te vellen en een definitieve knoop door te hakken rond welke plannen zullen uitgevoerd worden. Daarbij is de verwerking van de voorstellen uit de wijk, scholen én werkgroepen een doorslaggevende factor.

Werkgroepen
Om dat te doen is de jury opgedeeld in vijf werkgroepen, die telkens bestaan uit een vertegenwoordiging van het college, deskundigen van de gemeente en van het schoolbestuur van de Vlinder, aangevuld met externe experts.

Elke werkgroep maakt eerst een individuele beoordeling op en kent een score toe voor het gunningscriterium. Om te slagen moet een kandidaat op elk criterium minstens de helft van de punten behalen.

De gunningscriteria
De jury beoordeelt aan de hand van vijf gunningscriteria, die elk 20 punten waard zijn:

 • financi√ęn
 • scholenbouw en pedagogie
 • stedenbouwkundige en architecturale visie, visie op wonen
 • publieke ruimte, groen en natuur, mobiliteit en de brede school
 • technieken en duurzaamheid

Nadien komen alle werkgroepen samen en wordt één globaal eindoordeel geveld. Van deze beoordeling wordt een uitgebreid juryverslag opgemaakt dat ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen wordt voorgelegd.

Na goedkeuring start de wettelijk verplichte 'standstill'. Pas nadat die periode is afgelopen, is de opdracht definitief aan één kandidaat toegewezen.

Tonen van de plannen: 9 februari
Om de gekozen plannen dan aan jullie voor te leggen, komen we op zondag 9 februari van 10 tot 13 uur naar de wijk. Hou die datum dus zeker vrij in je agenda, want we weten dat jullie staan te popelen om alles te zien te krijgen. Hopelijk tot dan!

Vragen?
Heb je vragen over Project Kaart? Op deze webpagina hebben we een lijst gemaakt met de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact op met de projectcoördinator via het algemeen infonummer T 03 650 29 30

nieuwsbrief oktober 2019

nieuwsbrief oktober 2019

Op 17 september 2019 heeft de gemeenteraad het bestek voor de laatste fase van de concurrentiedialoog voor Project Kaart goedgekeurd.

Wat betekent dat?
De opmerkingen die door de jury, het gemeentebestuur, het schoolbestuur van De Vlinder en de leerkrachtenteams werden gegeven op de voorstellen uit de vorige fase werden verwerkt in een aangepast behoefteprogramma. De twee deelnemende teams gaan met dit nieuwe bestek aan de slag om een definitief voorstel en offerte uit te werken.

Volgende stap
De twee ingediende voorstellen worden eind november opnieuw aan de jury voorgelegd, die beide voorstellen zal beoordelen aan de hand van vijf gunningscriteria:

 • financi√ęn 20 punten
 • scholenbouw en pedagogie 20 punten
 • stedenbouwkundige en architecturale visie, visie op wonen 20 punten
 • publieke ruimte, groen en natuur, mobiliteit en de brede school 20 punten
 • technieken en duurzaamheid 20 punten

Van deze beoordeling wordt een uitgebreid verslag opgemaakt, dat aan het college wordt voorgelegd. Begin 2020 weten we dan wie de nieuwe school zal bouwen en hoe die er gaat uitzien. Dan plannen we ook een informatiemoment voor de wijk. De datum daarvan wordt later meegedeeld.

Vragen?
Heb je vragen over Project Kaart? Op deze webpagina hebben we een lijst gemaakt met de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact op met de projectcoördinator via het algemeen infonummer T 03 650 29 30

infofolder maart 2019

infofolder maart 2019

infobrief september 2018

infobrief september 2018

Via deze weg willen we jullie op de hoogte brengen van de stand van zaken in ons gezamenlijk project rond het ‚Äėproject scholen Kaart‚Äô. Zoals jullie weten zijn we hierin bijzonder ambitieus en willen we samenwerken met eenieder die betrokken is of in de buurt woont. Dankzij jullie voorgaande inbreng kunnen wij nu aan de slag gaan om tot een mooi finaal resultaat te komen.

2 deelnemers uitgekozen

Om de best mogelijke voorstellen te ontvangen hadden we daarvoor de ‚Äėconcurrentiedialoog‚Äô opgestart. Ondertussen zijn al heel wat stappen ondernomen. Daaruit kwamen 8 kandidaten die zich aandienen, ondertussen zijn daar twee kanshebbers uitgekomen. Momenteel is het de bedoeling dat we onze visie en wensen voor het project nog verder gaan vernauwen en concreter willen maken.

bos behouden

Samen zullen we voort op zoek gaan naar de specifieke noden in het project en willen we niet langer stil blijven staan bij algemene idee√ęn. We gaan concreet benoemen wat we w√©l en wat we niet wensen te behalen. Zo is het ondertussen overduidelijk dat het bos zal behouden blijven. Die knoop is finaal doorgehakt. En weldra volgen er ook snoeiwerken aan De Vlinder, omdat een aantal bomen in slechte gezondheid verkeren. Dit najaar zullen om die reden de noodzakelijke onderhoudswerken gebeuren.

nieuwe directies

Ondertussen kunnen we ook van de gelegenheid gebruikmaken om de (nieuwe) directie voor te stellen. Voor De Vlinder is dat Dani√ęlle Verhoeven. Bij Gilo de Kaart & Giko Kaart zijn dat Veerle Govaerts en Ann Eeman.

infofolder maart 2018

infofolder maart 2018

Fase 1 (2016-2017)

Fase 1 (2016-2017)

In samenwerking met het vrij onderwijs werd een pilootproject opgestart, waarbij de drie scholen in de wijk Kaart (Giko Kaart, Gilo de Kaart en De Vlinder) gelijktijdig zullen worden vernieuwd.

Het doel is om de scholen om te vormen naar duurzame en compacte schoolgebouwen en te werken volgens het principe van een brede school. Hierbij wordt naar een maximale synergie tussen beide netten gestreefd, waarbij bijvoorbeeld wordt onderzocht of bepaalde lokalen gezamenlijk kunnen worden gebruikt. Op de site zullen ook woningen worden gerealiseerd.

Omwille van de complexiteit van dit project zal de procedure van concurrentiedialoog worden gevolgd.¬†Voorafgaand aan deze procedure werd in de wijk en de scholen een bevraging georganiseerd¬†met als doel te peilen naar de bezorgdheden die leven bij de buurtbewoners √®n naar de kansen die zij zien om het project te doen slagen. Hoogtepunt van deze bevraging was de Denkdag op 28 februari 2016. Studiebureau Common Ground bundelde alle opmerkingen tot een overzichtelijk document dat integraal aan de ge√Įnteresseerde kandidaten werd bezorgd. Ook in het verdere verloop van het traject zullen op geregelde tijdstippen informatiemomenten worden georganiseerd.

De eerste fase van de concurrentiedialoog is nu aangevat. De gemeente selecteerde 5 teams die het project scholen Kaart mogen vorm geven. Vanaf het najaar 2017 gaan zij in dialoog met de gemeente voor de uitwerking van hun projectvoorstel. 

Wie zijn geselecteerde teams? 
Om deel te nemen aan de concurrentiedialoog voor het project scholen Kaart stelden maar liefst acht teams zich kandidaat. De verschillende kandidaturen werden beoordeeld op basis van vier criteria:

 • kwaliteit van het projectteam (ervaring en multidisciplinariteit)
 • referenties van ontwerp van woningen en scholen
 • referenties van bouw van woningen en scholen
 • referenties van vastgoedontwikkeling en vermarkting van woningbouw

Uiteindelijk selecteerde de gemeente vijf teams:

 • Team 1: VL Holding, Bermaso Retail Investment, CFE Bouw Vlaanderen, AWG architecten en Meta architecten
 • Team 2: Groep Van Roey met Compagnie O en Rest Architecten
 • Team 3: DCA, Polo architecten, studiebureau Arcadis en Atelier Ruimtelijk Advies
 • Team 4: Eiffage Development, Antwerpse Bouwwerken, ABV+ architecten en Omgeving
 • Team 5: DMI vastgoed, Democo aannemer, HUB architecten en Studio Thys Vermeulen

Hoe krijgen de projectvoorstellen vorm?
Voor de opmaak van een projectvoorstel baseren de teams zich in de eerste plaats op de projectdefinitie. De projectdefinitie beschrijft de ambities van het project en legt de krijtlijnen vast waarbinnen de voorstellen vorm krijgen. Zo beschrijft de projectdefinitie o.a. de doelgroepen van het project en de noodzakelijke programmaonderdelen. Op 7 juli legde het college van burgermeester en schepenen de gezamenlijke uitgangspunten voor de projectdefinitie vast. Hiermee gaat de administratie deze zomer aan de slag om de projectdefinitie op te maken. Daarna komt deze ter goedkeuring op de gemeenteraad van eind september. Voor het bepalen van de uitgangspunten van de projectdefinitie liet het schepencollege zich bijstaan door het team Vlaams Bouwmeester dat vanuit hun werkgebied inspirerende voorbeelden deelde. Daarnaast baseerde het schepencollege zich ook op de behoefteanalyse, die tot stand kwam in 2016 via een participatieve denkdag met de buurt en de scholen. De uitgangspunten voor het scholenprogramma kwamen tot stand in direct overleg met beide schoolnetten.

 

Belangrijke uitgangspunten voor de projectdefinitie zijn dan ook:

 • Maximale vergroening van de open ruimte die minstens gedeeltelijk toegankelijk is voor de wijk
 • Integratie van een polyvalente zaal voor de wijk en de wijkverenigingen
 • Mogelijk maken van dubbel gebruik van sportruimte(n) door Brasschaatse sportverenigingen na de schooluren.
 • Aandacht voor een mix van bewoners
 • Maximale beperking van bijkomende parkeerdruk

Daarnaast maakt de gemeente ook extra middelen vrij voor mobiliteitsaanpassingen in functie van verkeersveiligheid. Naast de projectdefinitie staat de procedure van concurrentiedialoog toe dat de teams in dialoog gaan met de gemeente, alvorens een finaal ontwerp te kiezen.

Wat zijn de volgende stappen?
Nu de vijf teams op de hoogte zijn gebracht van hun selectie volgt een uitgebreide briefing van het technisch, financieel en juridisch kader. De projectdefinitie vormt een belangrijk onderdeel van deze briefing die zal plaatsvinden na de goedkeuring van de projectdefinitie op de gemeenteraad van eind september. Vervolgens gaan de verschillende teams aan de slag met het ontwerp. Na verschillende dialoogmomenten zal een finaal ontwerp gekozen worden.

oproep Denkdag (februari 2016)

oproep Denkdag (februari 2016)

Op zondag 28 februari vindt in de nabijheid van de scholen Giko Kaart, Gilo de Kaart en de Vlinder een denkdag plaats over het project scholen Kaart. De gemeente Brasschaat organiseert dit in samenwerking met de scholen voor de buurtbewoners van de wijk Kaart. 

De gemeente, die instaat voor het beheer van de gemeentescholen, sloot in december een samenwerkingsovereenkomst af met de vrije basisschool de Vlinder. In deze overeenkomst gaan beiden het engagement aan om een gemeenschappelijk project op te zetten voor het vernieuwen van de schoolgebouwen en de ontwikkeling van de ganse site.

Naast het vernieuwen van de schoolgebouwen bevat het project, omwille van de omvang van het terrein, ook de mogelijkheid om andere maatschappelijke noden in te vullen.

Een belangrijk piste is de creatie van een brede school waar een samenwerking tussen de scholen, de buurt, verenigingen, ouders en lokale partners actief in sport, cultuur, jeugd, kinderopvang of welzijn ontstaat. Dit maakt bijvoorbeeld het gedeeld gebruik van schoolinfrastructuur na de uren mogelijk.

Daarnaast biedt de volledige herindeling van de site ook de mogelijkheid om op een duurzame manier om te springen met de beschikbare ruimte en op een deel van de terreinen wooneenheden te integreren. Het woonprogramma kan naargelang de noodzaak diverse vormen aannemen en kansen geven aan bijvoorbeeld kleinere betaalbare woongelegenheden, assistentiewoningen, cohousing projecten, en/of andere.

De input van de bewoners op de denkdag wordt geeft mee invulling aan de site. Op basis hiervan wordt een ontwerpopdracht opgemaakt en zullen de latere diverse voorstellen op ge√ęvalueerd worden.

Het gemeentebestuur wil met deze denkdag alle belanghebbenden betrekken bij het project.

Op de denkdag van 28 februari kan iedereen meedenken, jong en oud, over dit project. En ook na de denkdag krijgen mensen nog de kans om hun idee√ęn te geven via suggestiedozen die aanwezig zijn in de scholen.

 

De denkdag vindt plaats tussen 10 uur en 12.30 uur in de Middelkaart. Doorlopend kan je deelnemen aan dialoogtafels en zijn er activiteiten voor kinderen gepland. Je kan tevens kennismaken met de verschillende verenigingen uit de wijk. Er is gratis ontbijt met koffie.

Om dit project alle kansen te geven, stelde de gemeente een onafhankelijk adviesbureau aan, Common Ground, die de input op de denkdag verzamelt en deze overmaakt aan het gemeentebestuur.