afschermingen

Wat

Niemand mag zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen op het grondgebied van de gemeente Brasschaat afschermingen uit dode materialen zoals onder andere rieten matten, schermen uit houten vlechtwerk, zeilen, enzovoorts plaatsen, als afsluiting van privé-eigendommen. 

Voor het plaatsen van een gemetste tuinmuur als afscherming heb je een vergunning nodig.

AANVRAAG

AANVRAAG

online
Surf naar het omgevingsloket.

papier
Als je geen bijkomende vragen hebt, mag je je aanvraag op papier afgeven aan het onthaal tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Je moet hiervoor geen afspraak maken.
Heb je vragen over het indienen van je aanvraag, of je bent niet zeker of alles correct is ingevuld, maak een afspraak. Je mag ook steeds je vragen op mail zetten.
Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen op de dienst ruimte en wonen.

aanvraag op papier

kosten

kosten

digitaal
Je betaalt 50 euro en de kosten die gemaakt worden tijdens de behandeling van het dossier.

papier
Je betaalt 150 euro en de kosten die gemaakt worden tijdens de behandeling van het dossier.