defecte straatverlichting

Wat

Het beheer en onderhoud van straatlampen is in handen van Fluvius (gemeentewegen) en het Agentschap voor Wegen en Verkeer (gewestwegen). We rekenen op iedereen om defecten zo snel mogelijk te melden.

Let wel op of het wel degelijk om defecten gaat. Enkele jaren geleden koos Brasschaat ervoor om een deel van de openbare verlichting te doven tussen 24 en 5 uur.  Deze actie draagt bij tot een vermindering van het energieverbruik en de beheersing van de kosten.  De palen die gedoofd worden, zijn  voorzien van een  sticker die dit aangeeft.
Soms zet de beheerder de lampen in een straat overdag aan om defecten op te sporen. Hier is uiteraard ook geen sprake van een defect. Maar als de lampen meer dan drie dagen en nachten na elkaar blijven branden, is er wellicht wel iets aan de hand en meld je dat best.
    

defect op gemeenteweg

defect op gemeenteweg

Een defecte straatlamp op een gemeenteweg meld je liefst via www.straatlampen.be of anders via het gratis nummer 0800 635 35. Als alle gegevens correct zijn ingevuld, worden de lichtpunten  binnen de 14 dagen hersteld.  Als je dit wenst, houdt Fluvius je via mail of SMS op de hoogte van het herstel.

online melding

defect op gewestweg

defect op gewestweg

Een defecte straatlamp op een gewestweg (Bredabaan, Essensteenweg, Sint Jobsesteenweg, Kapelsesteenweg en Miksebaan tussen Bredabaan en Elshoutbaan) meld je via meldpuntwegen.

maak een melding via meldpunt wegen