diefstalpreventieadvies

Wat

eb je vragen over het beveiligen van je woning, neem dan contact op met de lokale politie Brasschaat. De preventieadviseur komt dan bij je langs en overloopt samen met je de zwakke plekken van je woning.

De preventieadviseur geeft tips, je bent vrij ermee te doen wat je zelf wilt.

contact

contact

lokale politie Brasschaat
Hemelakkers 20
T 03 650 35 00
PZ.Brasschaat@police.belgium.eu
website