grofvuil en grote hoeveelheden groenafval ophalen

Wat

Breng, indien mogelijk, je grote stukken huisvuil zoals afgedankt meubilair, grote huishoudtoestellen, matrassen... zelf naar het recyclagepark.
Beschik je niet over een geschikt transportmiddel, dan kunnen onze gemeentediensten het grofvuil tegen betaling ophalen. Ophalingen vinden steeds plaats op maandagen.

Dezelfde regeling geldt voor grote hoeveelheden groenafval.

Opgelet: als je verschillende materialen laat ophalen, moet je ze net als op het recyclagepark gesorteerd aanbieden.
Bij deze ophaling bied je geen voorwerpen, materialen en stoffen aan die gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid of gezondheid van de ophalers of voorbijgangers. We denken hierbij aan gasflessen, explosieve materialen, scherpe stukken metaal, giftige vloeistoffen ...
  

kosten

kosten

grofvuil
  • Ophalen grote hoeveelheden grofvuil 1/4 vrachtwagen: 65 euro.
  • Ophalen grote hoeveelheden grof vuil 1/2 vrachtwagen: 130 euro.
  • Ophalen grote hoeveelheden grof vuil volle vrachtwagen: 260 euro.
tuinafval
  • Ophalen grote hoeveelheden tuinafval 1/4 vrachtwagen: 30 euro.
  • Ophalen grote hoeveelheden tuinafval 1/2 vrachtwagen: 60 euro.
  • Ophalen grote hoeveelheden tuinafval volle vrachtwagen: 120 euro.